Kohus kuulutas välja kurikuulsa Meelis Lao pankroti

Meelis Lao kohtus.

FOTO: Konstantin Sednev / Eesti meedia / Scanpix Baltics

Harju maakohus kuulutas maksu- ja tolliameti avalduse alusel välja ärimees Meelis Lao pankroti. Lao plaanib kohtuotsuse vaidlustada. 

Laod esindav vandeadvokaat Terje Eiperi sõnul vaidleb mees maksu- ja tolliameti nõudele vastu ega pea enda suhtes tehtud otsust õigeks. Ärimees taotleb otsuse täies ulatuses kehtetuks tunnistamist uute asjaolude ilmnemise tõttu. «Maksuhaldur ei taganud kliendile õigust kaitsjale. Maksuametil tuleks menetluse käigus veel küsitleda isikuid ja anda Laole seaduslik võimalus esitada tõendeid ja teavet,» ütles Eiper. 

Lao esitas ka taotluse Euroopa Liidu Kohtult (ELK) eelotsuse küsimiseks seoses pankrotiavalduse aluseks oleva vastutusotsusega. «Võlgnik taotles kuni eelotsuse saamiseni siinse menetluse peatamist TsMS § 356 lg 3 alusel. Nimelt saaks peatada menetluse ajaks, kuni ELK lahend jõustub. Siseriiklik maksumenetlus võib oma vormilt olla küll haldusmenetlus, kuid oma sisult võib olla tegemist hoopis kriminaalõigusliku menetlusega,» rääkis Eipre.

Maksu- ja tolliameti andmeil on Laol maksuvõlg kokku 563 919,90 eurot. Maksuvõlg on tal alates 2012. aasta 8. augustist.

Laole kuulus aastaid tagasi firma ML Investments Group OÜ, millega ta 2007. aastal jõudis isegi Äripäeva rikaste edetabelisse. Mõne aasta pärast muutus ettevõte nimi ja sellest sai OÜ Inimõiguste Kaitse Büroo, mille juhatuses oli Lao 2010. aasta aprilli lõpuni. Sealt edasi omandas ettevõtte nüüdseks maksukuritegudes süüdi mõistetud Raivo Paala.

Ärimehe esindaja sõnul on võlgnevuse sissenõudmisest ainsana huvitatud maksu- ja tolliamet ja teised võlausaldajad ei ole nende võlgnevuste sissenõutavaks muutumisest haldurit teavitanud.

Laol on õigus 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest esitada vaie maksu- ja tolliametile või kaebus kohtule.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles