Tagatisfondi nõukogu otsustas hüvitada Versobank ASi klientide hoiused

Versobank.

FOTO: Tairo Lutter

Tagatisfondi nõukogu otsustas teisipäeval, 27. märtsil 2018 toimunud nõukogu koosolekul hüvitada Versobank ASi klientidele nende hoiused ja investeeringud Tagatisfondi seaduses sätestatud korras. Versobank ASis on hoiused peatatud seoses panga tegevusloa kehtetuks tunnistamisega Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2018 otsusega.

Versobank ASi likvideerimise tõrgeteta toimimiseks hüvitab Tagatisfond panga hoiustajate hoiused ja investeerimisteenuse klientide investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale ehk kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta ja kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta. Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 70 000 euro ulatuses hoiustaja elamukinnisvara müügist saadud vahendeid, kui isik on viimase kuue kuu jooksul müünud oma eluaseme.

Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele teada Versobank ASi likvideerija, kes on kohustatud kahe tööpäeva jooksul võimaldama hoiustajatel tutvuda oma hoiuse andmetega ning saatma klientidele hoiuse saldo kohta teate. Hüvitised makstakse välja agentpankade Swedbank ASi ja ASi SEB Pank kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille andmed ta on esitanud likvideerijale. Hoiuste hüvitised on taotluse alusel võimalik kätte saada ka sularahas.

Versobank ASi likvideerija määrab Harju Maakohus, misjärel võtavad likvideerijad panga hoiustajate ja investeerimisteenuse klientidega ise ühendust. Info likvideerijate määramise kohta ja vastavad kontaktid avaldatakse Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel hiljemalt neljapäeval, 29. märtsil 2018, kui kohus on likvideerija selleks ajaks määranud.

Versobank ASi hoiuste hüvitiste väljamaksmine algab 5. aprillil 2018. Peale seda, kui likvideerija on saanud hoiustaja käest info tema alternatiivse pangakonto kohta, kantakse hoiustajale hüvitis üle kolme tööpäeva jooksul. Hoiustajatel, kellega likvideerijal ei ole õnnestunud kontakti saada, on õigus hüvitis kätte saada kuni 20. aprillini 2021.

Hoiused, mis ületavad 100 000 eurot, käsitletakse Versobank ASi likvideerimismenetluses. Likvideerijad teatavad nõuete kogumisest, käsitlemisest ja rahuldamisest eraldi.

Tagatisfond on 2002. aasta juulis loodud avalik-õiguslik üksus, mille eesmärk on Eestis tegevusloa alusel tegutsevate krediidi- ja investeerimisasutuste klientide huvide kaitse moratooriumi, pankroti või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral ning samuti pensionifondi osakuomanike kaitse pensionifondivalitseja poolt kahju tekitamise korral ning pensionilepingu sõlminud kindlustusvõtjate vahendite kaitse. Tagatisfondi varad, mille allikaks on krediidi- ja investeerimisasutuste ning kohustuslike pensionifondide valitsejate ja kindlustusseltside osamaksed, moodustavad veebruari lõpu seisuga 231 miljonit eurot. Tagatisfondi juhataja on Riin Heinaste.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles