Uuring: Saaremaa-Läti laevaliin oleks sotsiaal-majanduslikult tasuv

Parvlaev Tiiu sõidab Rohuküla–Heltermaa liinil.

FOTO: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

MTÜ Saarte Koostöökogu poolt tellitud ja OÜ Arenguruum poolt koostatud Saaremaa ja Läti vaheliste laevaliinide uuringu kohaselt oleks laevaliinide avamine sotsiaal-majanduslikult tasuv, kuid ainult kommertsalusel pigem kahjumlik.

Uuringu käigus uuriti Mõntu-Ventspilsi ja Kuressaare-Riia parvlaevaliinide avamise võimalusi, Mõntu-Ventspilsi liini osas omab huvi AS Kihnu Veeteed laevaga Reet ning Roomassaare-Riia liini vastu Sea Wolf Express OÜ tiiblaevaga A-902.

Mõntu-Ventspilsi liin vajaks uuringu kohaselt optimistliku stsenaariumi alusel esimestel aastatel enam kui 100 000 euro suurust toetust aastas, kuid muutuks kaheksa aasta jooksul isemajandavaks. Pessimistliku stsenaariumi alusel oleks vajalik toetussumma ligi 300 000 eurot aastas.

Mõntu-Ventsipilsi liini avamisega kaasneks uuringu kohaselt ulatuks liinil reisivate turistide kaudu sotsiaal-majanduslik kasu Saaremaale optimistliku stsenaariumi kohaselt 2-3 miljoni euroni aastas ning konservatiivse stsenaariumi alusel 1-2 miljonit eurot aastas. Positiivsel juhul tooks laevaliin Saaremaale aastas juurde 10 000-20 000 turisti aastas, pessimistlikul juhul 7000-11 000 reisijat aastas.

Roomassaare-Riia liinil tegutsemise vastu huvi ülesse näidanud Sea Wolf Express OÜ on nõus alustama tänavu suvel liinil testimist ning positiivsete tulemuste korral täismahus opereerimist 2019. aasta suvel.

Oma esitlustes näevad Sea Wolf Express OÜ juhid liini toimimist puhtalt kommertsalustel ega küsi omavalitsuse või riigi rahalist toetust.

Arvestades olukorda, kus on olemas operaator kes on huvitatud pakkuma teenust ilma avaliku sektori rahalise toetuseta oleks mõistlik tulemused ära oodata. Juhul kui 2018. aasta hooaeg osutub edukaks pakutava teenuse mahu ja kvaliteedi osas siis ei ole konkureeriva laevaliini käivitamine toetuste abil põhjendatud, märgitakse uuringus.

Riigiabi andmine oleks uuringu kohaselt võimalik juhul kui toetust antakse kuni kolmeks aastaks ning liin muutub selle tulemusel isetasuvaks. Teise võimalusena toob uuring välja võimaluse riigihanke korraldamise, mis ei läheks riigiabina arvesse, kui see toimub turupõhiselt.

Uuringu kohaselt turism Läänemere piirkonnas kasvab. Saaremaa ja Ventspils on oma riikides olulised turismisihtkohad ning huvitatud turismi kasvuga kaasnevast arengust osa saamisest. Seetõttu on Saaremaa ja Ventspilsi kohalikud omavalitsused ja turismiga seotud ettevõtjad, sealhulgas sadamaoperaatorid, tugevasti huvitatud omaaegse Mõntu-Ventspilsi laevaliini taas käivitamisest. Lisaks on Saaremaal huvi laevaliikluse avamisest Riia kui Baltikumi suurima linna suunal.

Saaremaa-Läti vahelise meretranspordi turu mahu piiratus, reisiliikluse koondumine lühikesele perioodile ja liini isetasuvust tõendava opereerimisajaloo puudumine ei tekita aga ärihuvi ei välisriikide ega ka Eesti suuremates parvlaevaoperaatorites. Huvitatust opereerimise vastu näitavad üles need Eesti ettevõtted, millel on olemas sobivad vähese rakendatusega laevad ning kes loodavad neile huvi pakkuvas mahus kasumit teenida toetudes osaliselt avaliku sektori tellimuse täitmisele. Erandiks on siin Sea Wolf Express OÜ, mis alustava ettevõttena on valmis katsetama ärilisel alusel Roomassaare-Riia liini.

Uuringu kohaselt on eelistatav liini ärilistel alustel opereerimine ja seetõttu esitavad uuringu koostajad Roomassaare-Riia ja Mõntu-Ventspilsi liini jaoks erinevad ettepanekud.

Roomassaare-Riia liinil tuleb kaasa aidata potentsiaalsele operaatorile, milleks praegu on Sea Wolf Express OÜ. Nii Saaremaa vallal kui teistel huvitatud osapooltel on otstarbekas jätkata tihedat suhtlust potentsiaalse operaatoriga, et vajaduse korral osutada kaasabi liini käivitamisega seotud probleemide lahendamisel nii Saaremaal kui ka Riias.

Juhul kui liin ei käivitu turutingimustel 2019. aasta suveperioodil, minna võimalusel koostöös Riia linnaga vähempakkumise riigihankele 2020. ja järgneva paari aasta vedude osas. Eeldatavasti selgub selle aja jooksul liini turutingimustel majandamise võimalus ning seega ka otstarbekus riigihanget jätkata.

Mõntu-Ventsipilsi liinil tuleb Saaremaa vallal koostöös Ventspilsi linnaga võimalikult kiiresti otsustada liinil riigihanke korraldamise otstarbekust. Kui riigihange otsustatakse läbi viia, siis saavutada kokkulepe ühise riigihanke läbiviimise, pakkujatele esitatavate tingimuste ja hanke maksimaalse vastuvõetava hinna kohta. Kuulutada hange välja läbi hiljemalt 2018. aasta sügisel.

Tagasi üles