Virumaa Tööstuspark sai EASilt kohtus lüüa

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

FOTO: Peeter Langovits

Tallinna halduskohus ei rahuldanud MTÜ Virumaa Tööstuspargi kaebusi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vastu, milles ühing soovis ligi 5 miljonit eurot hüvitist, MTÜ kaebab otsuse edasi.

«Kohus leidis, et kuna kaebaja ei taganud gaasivõrguga liitumist abikõlblikkuse perioodil, muutus liitumislepinguga kaasnenud kulu mitteabikõlblikuks ning EAS-il tekkis õigus ja kohustus toetus tagasi nõuda,» ütles Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

«Esimene aste tavaliselt nii keerulises vaidluses tavaliselt läheb. Kaebame loomulikult edasi. Kuna see on nii suur vaidlus, siis see käib tõenäoliselt kõik kohtuastmed läbi, kas ühe või teise poole initsiatiivil,» ütles MTÜ Virumaa Tööstuspark juht Priit Kotkas BNS-ile.

Kohtu otsuse kohaselt oli toetuse kasutamise tingimusi rikutud ja seda ei ole võimalik enam kõrvaldada. Hiljem loodud võrguühendus ei muuda kulusid abikõlblikuks, sest abikõlblike kulude tekkimise aluseks olevad tegevused pidid toimuma abikõlblikkuse perioodil. Praegusel juhul tehti need tegevused pärast abikõlblikkuse perioodi möödumist, märgib kohus.

EAS nõudis varasemalt MTÜ Virumaa Tööstuspargilt osaliselt tagasi tööstuspargi rajamisel antud toetuse gaasivõrguga liitumisel. MTÜ Virumaa Tööstuspark taotles kohtult EAS-i otsuse tühistamist ja toetuse tagasi maksmist. Kokku nõuab tööstuspark riigilt tagasi ligi 5 miljonit eurot.

«Kaebuseid on kokku neli. Ühes vaidleme vastu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ligi 500 000-eurosele tagasinõudele, mis seisneb selles, et nad arvavad, et mingid investeeringud on tehtud valel ajal. Teiselt poolt oleme esitanud vastunõude EAS-ile. Muidu nad nõuavad ja midagi muud hullemat nendega ei juhtu, kui et oma raha tagasi ei saa,» ütles Priit Kotkas veebruaris BNS-ile.

Lisaks toetuse tagasinõudmise küsimusele ei nõustu EAS Virumaa Tööstuspargi hagiga, milles ühing süüdistab EAS-i ja riiki ebaseadusliku riigiabi andmises. «Väited ebaseadusliku riigiabi andmise kohta ei ole tõesed ning tegelikult ei puutu need asjasse, sest põhiprobleem on selles, et kaebaja kulud on abikõlbmatud – lubatud töid ei tehtud. SA IVTA ja MTÜ Virumaa Tööstuspargi projektide näol on tegemist mitteriigiabi projektidega, millele riigiabi andmise reeglid ei kohaldu. EAS toetas mõlemat projekti kui kohaliku ettevõtluskliima arendamisele suunatud projekti, mille sisuks oli toetada kohaliku omavalitsuse ülesandeks olevat teede- ja sidevõrgu rajamist tööstusaladele. MTÜ Virumaa Tööstuspargi arusaam riigiabi reeglistikust on ekslik,» märkis veebruaris Mariann Sudakov EAS-ist.

Seejuures käib osapoolte vahel ka vaidlus riikliku toetusmeetme tõlgendamise kohta. Kui MTÜ Virumaa Tööstuspargi kaebuse kohaselt tohtis määruse sätte kohaselt toetada ainult üht Virumaa tööstusparki, siis EAS-i esindaja hinnangul see tõele ei vasta.

«Väited meetme määruse tõlgendamise kohta, ehk üks arendus piirkonnas, ei ole õiged. Riikliku  toetusmeetme eesmärgiks ei ole ega saakski olla ettevõtluskliima kujundamine selleks, et tagada selles piirkonnas vaid ühe tööstuspargi privilegeeritud arendust ehk kujundada piirkonnas tingimused monopoolses seisundis oleva ettevõtte tekkimiseks. Selline MTÜ Virumaa Tööstuspargi tõlgendus meetme määrusest on väär,» lisas Sudakov.

Tagasi üles