Ministeerium asub kurikuulsat IT-projekti uurima

Anneli Heinsoo.

FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida sotsiaalkaitseameti infosüsteemi (SKAIS2) toetuse saajale ehk Tieto Estonia AS-ile tehtud väljamakset ja selle aluseks olevaid kuludokumente.

Auditi eesmärk on analüüsida ja hinnata projekti toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele, selgub rahandusministeeriumi finantsosakonna pöördumisest sotsiaalkaitseminister Kaia Ivale.

Sotsiaalministeerium teatas lepingu lõpetamisest SKAIS2 arendaja Tieto Estonia AS-iga 11. augustil, sest ettevõte ei pidanud tähtaegadest kinni ning süsteemis oli palju vigu. Auditeeritav väljamakse tehti Tieto Estonia AS-ile mõni päev hiljem, 15. augustil.

Projektiauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata projekti toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele; raamatupidamise vastavust algdokumentidele ning toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus.

Auditi viib läbi rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond, mis palub toetuse saanud Tieto Estonia AS-il ette valmistada projekti taotlemise ja rakendamisega seotud dokumendid, otsused, aruandlus, väljamaksetaotlused ning muud projektiga seotud ja abikõlblikkust tõendavad dokumendid.

Projekti maksetaotlus sattus rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna struktuuritoetuse auditeerimise 2018. aasta tööplaani, mis koostati statistilise valimi moodustamise metoodikaga.

Sotsiaalkindlustusamet otsustas augustis lõpetada aastaid kestnud ja suure mahuga IT-süsteemide arenduselepingu Soome tarkvaraettevõtte Tieto Eesti haruga, tuues peamiseks põhjuseks selle, et tähtaegadest ei peeta kinni ja vigu on palju. Tieto sai lepingu eest riigilt enam kui 5 miljonit eurot.

Sotsiaalministeerium sõlmis SKAIS2 arendaja Tieto Estonia ja OÜ-ga Icefire oktoobris kompromissilepingu, mille kohaselt tasus Tieto riigile 270 000 eurot. Algselt nõudis ministeerium Tietolt leppetrahvi summas 855 000 eurot.

Detsembris kuulutas sotsiaalministeeriumi hallatav Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus välja uue, eeldatavalt 10 miljoni eurose hanke SKAIS-i arendaja leidmiseks. Hankele laekus viis pakkumust, sealhulgas soovib infosüsteemi uuesti arendada Tieto Estonia AS.

SKAIS2 on sotsiaalkindlustusameti teenuste kaasajastamise projekt, mille käigus moderniseeritakse ameti IT-süsteemid, töötatakse välja kasutajamugavad teenused inimestele ning tõhustatakse ameti töökorraldust.

Tagasi üles