Uuring: enam kui pooled eestlased tahavad saada ettevõtjateks

Foto on illustratiivne.

FOTO: Wavebreakmedia ltd/PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Värske rahvusvahelise ettevõtlusuuringu tulemuste kohaselt unistab ettevõtjaks saamisest 52 protsenti eestlastest ning 41 protsenti usub, et neil on olemas ka kõik vajalikud oskused ja teadmised ettevõtlusega alustamiseks. 

Rahvusvahelise ettevõtlusuuringu AGER 2018 kohaselt on eestlase ettevõtlik loomus, mille väljaarvutamisel võetakse arvesse nii ettevõtjaks saamise soovi, sotsiaalset tuge või vastuolu ning teadmisi ja oskusi ettevõtlusega alustamiseks, pidevalt kasvav. Eestlase ettevõtliku loomuse skoor on 47, mis on samal tasemel maailma keskmisega ning kõrgem Euroopa keskmisest (42).

Ettevõtlus ning iseenda tööandjaks hakkamine on Eestis aasta aastalt üha populaarsem ning näha on selgelt, et see liigub tõusvas trendis. Kui 2015. aastal tahtis ettevõtjaks saada 46 protsenti eestlastest ning 2016. aastal 49 protsenti, siis tänavu on see skoor taas kolm protsenti tõusnud. Eestlase soov olla ettevõtja on 11 protsendi võrra kõrgem kui Euroopa riikides keskmiselt ning samuti kõrgem maailma üldise skooriga (49 protsenti) võrreldes.

Maailmas paistavad kõrgeima ettevõtliku loomusega silma Aasia riigid. Kõrgeima skooriga on Vietnam (84), järgnevad India (81), Hiina (80) ja Malaisia (72). Suurim soov saada ettevõtjaks on inimestel just nendes riikides, 92 protsenti vietnamlastest tahavad saada ettevõtjaks, järgneb India, kus 91% elanikest soovib olla iseenda tööandja. Eesti asub 44 riigi hulgas keskel, olles 22. positsioonil.

«On hea meel näha, et eestlased hindavad riigi tehnoloogilist võimekust ning haridussüsteemi toetust kõrgelt ning peavad neid aspekte oluliseks endale tööandjaks hakkamisel,» kommenteeris uuringu tulemusi Tartu Ülikooli ettevõtlusprofessor Tõnis Mets.

«Amway Globaalse Ettevõtlusuuringu tulemuste kohaselt peab 68 protsenti eestlastest oluliseks, et Eesti on tehnoloogiliselt arenenud, mis teeb omakorda ettevõtjaks hakkamise lihtsamaks. 62 protsenti vastanutest on rahul meie haridussüsteemiga, mis õpetab inimestele vajalikke oskusi, et hakata ettevõtjaks,» tõi professor Mets välja kaks olulist uuringust selgunud fakti ning rõõmustas, et ettevõtlusalane haridus on Eestis üha parem ning eestlaste hinnang küsitletud Euroopa maade hulgas üks kõrgemaid - Šveitsi järel, samal tasemel Rootsi ja Iirimaaga.

Eestlased on üsna kindlad, et nende pere ja sõbrad on ettevõtluse osas positiivselt meelestatud ning toetavad, kui nad peaksid otsustama hakata iseenda tööandjateks (87 protsenti). Samuti on 78 protsenti eestlastest valmis kulutama oma vaba aega, et välja töötada äriidee; 64 protsenti neist on kindlad, et äriidee väljatöötamine ka õnnestub.

Küsides aga, millistes ettevõtjaks hakkamise aspektides vajaksid eestlased kõige enam tuge, selgus, et maksude ja regulatsioonidega seotud abi sooviks 22 protsenti ning tuge äriidee elluviimiseks vajaliku finantseerimise leidmisel vajaks 20 protsenti vastanutest.

Tagasi üles