Tööinspektsioon kaotas kohtuvaidluse Transiidikeskuse vastu

Transiidikeskus.

FOTO: Toomas Huik

Riigikohus jättis rahuldamata Tööinspektsiooni kaebuse seoses väidetava ametiühingute seaduse rikkumisega, teatas Transiidikeskus.

Transiidikeskuse esindaja, vandeadvokaat Tauno Targa sõnul leidsid mõlema astmete kohtud, nii maa- kui Riigikohus, et Tööinspektsiooni poolt määratud rahatrahv Transiidikeskuse juhatuse liikmele väidetava ametiühingu tegevuse takistamise eest oli alusetu.

31. oktoobril, tegi Harju Maakohus otsuse, milles vaeti väärteoasja Transiidikeskuse juhatuse liikme Helena Hakkineni ja endise juhatuse liikme Erik Laidvee suhtes seoses väidetava ametiühingute seaduse rikkumisega.

Sellise etteheite tegi esialgselt Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, kelle pöördumise alusel Tööinspektsioon menetluse algatas ning väärteoprotokolli koostas.

Harju Maakohus tõdes oma otsuses, et Tööinspektsiooni poolt tehtud sanktsioneerival otsusel puudus alus, mille tõttu tuleb väärteomenetlus asjas viivitamatult lõpetada ning tekkinud õigusabikulud hüvitada.

Tagasi üles