Rail Baltic Estonia raputab endale tuhka pähe: näeme, et inimestel on projekti kohta endiselt palju vastamata küsimusi

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Rail Baltic Estonia OÜ juht Riia Sillave.

FOTO: Rail Baltic Estonia OÜ

Veebruaris valminud Rail Balticu arvamusuuringust, mis uuris Eesti elanike hinnangut kolme Balti riiki läbiva kiirraudtee rajamisele, selgus, et natuke üle poole Eesti elanikest toetavad projekti ja peavad selle mõju Eestile positiivseks.

«Näeme arvamusuuringu tulemustest, et inimestel on endiselt Rail Balticu projekti kohta palju vastamata küsimusi. See annab meile selge signaali, et peame senisest enam tegema detailset teavitustööd,» ütles Rail Baltic Estonia juhatuse liige Riia Sillave.

Tema kinnitusel on Rail Balticu projekt kiiresti edasi liikumas. «Äsja said kehtestatud maakonnaplaneeringud, mis tähendab, et saame alustada projekteerimisega, sealhulgas Ülemiste ja Pärnu reisiterminali projekteerimisega,» kirjeldas Sillave.

Avalikku arvamust Rail Baltica projekti kohta mõjutavad küsitlenute hinnangul peamiselt projekti tasuvus ja hind, aga ka raudtee rajamisega seotud keskkonnaküsimused, mille hajumise korral oldaks valmis Rail Baltica projekti toetama. 

Uuringufirma RAIT Faktum & Ariko käesoleva aasta 15.-26. jaanuaril läbi viidud üle-eestilisele veebiküsitlusele vastas 1000 elaniku vanusevahemikus 15–74 aastat. Uuringust selgus, et üle poole Eesti elanikest (52 protsenti) toetavad Rail Balticu projekti ja peavad projekti mõju Eestile positiivseks, projektile on vastu kolmandik (33 protsenti) küsitletutest.

Mõningane langus projekti toetajate ridades tuleneb peamiselt vene keelt kõnelevate elanike toetuse vähenemisest, mis on mõjutanud toetust projektile nii Tallinnas kui mujal Eestis.

Sellest hoolimata toetab enamik tallinlasi jätkuvalt Rail Balticu rajamist (56 protsenti). Keskmisest rohkem on projektil toetajaid kõrgharitud (56 protsenti) ja 15-29 aastaste vanuserühmas (59 protsenti).

Üle poolte (60 protsenti) küsitlusele vastanud Rail Balticu trassi piirkonna elanikest hindavad projekti mõju Eestile positiivseks. Iseäranis on nähakse positiivset mõju trassi piirkondade majandusele. Piirkonna inimeste toetus projektile on stabiilne (54 protsenti).

Rail Balticu ühenduselt oodatakse jätkuvalt enim odavamaid ja mugavamaid ühendusi Euroopaga (nimetab 35 protsenti küsitletuist), kiiret ühendust Euroopaga (24 protsenti) ja majandusarengut (19 protsenti).

Võrreldes eelmise aastaga on pisut kasvanud nende inimeste hulk, kes leiavad, et Rail Balticuga seotud otsused peaksid lähtuma ennekõike kogu meie piirkonna mitte ainult Eesti huvidest. Selliselt vastas 60 protsenti küsitletutest.

Varasemast enam mainiti, et projekti oldaks valmis toetama juhul, kui trass oleks kogu ulatuses kuni Kesk-Euroopani kiire (160-240km/h), samuti, kui tekiks parem arusaamine trassile plaanitavate peatuste osas. Arvamusuuring on täismahus leitav siin.

Rail Baltic Estonia OÜ on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv ettevõte, mis on loodud Eesti riigi huvide esindamiseks Balti riikide ühisettevõttes RB Rail AS ning projekti realiseerimiseks ning administratiivsete ja tehniliste ülesannete täitmiseks Eestis. Rail Baltic Estonia OÜ-s töötab kaheksa inimest.

Tagasi üles