Tulude deklareerimine täies hoos: mida peaks teadma?
Video!

Kuigi kiiremad said oma eelmise aasta tuludeklaratsiooni esitada ilmselt juba eile õhtul, saab mulluseid tulusid deklareerida kuni 2. aprillini.

Eile toimunud maksu- ja tolliameti pressikonverentsil käidi üle tuludeklaratsiooni esitamise tähtsamad osad.

Maksuvaba tulu suurus

Eluasemelaenu intressid, koolituskulud ja annetused:

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ja annetusi kokku saab maha arvata tuludest jätkuvalt kokku kuni 1200 eurot deklaratsiooni kohta. Erinevalt eelnevatest aastatest saab 1200 eurost mahaarvatavast kulust eluasemelaenu intresse kasutada maksimaalselt kuni 300 eurot (varem kehtis vaid üldine piirmäär, et mahaarvatavaid kulusid saab kokku olla 1200). Näiteks, kui eraisiku kulutustest 400 eurot moodustavad eluasemelaenu intressi ja 500 eurot koolituskulud, ehk kokku 900 eurot, siis saab maha arvata vaid 800 eurot, sest eluasemelaenu intresside maksimaalne mahaarvatav summa on 300 eurot, millele lisandub koolituskuludelt 500 eurot. Kokku 800 eurot.

Laste maksuvaba tulu kasutamine:

Jätkuvalt on alates teisest lapsest täiendav maksuvabastus 1848 eurot lapse kohta. Lisaks võrreldes 2016. aastaga võib deklareerida ka abikaasa lapsi, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapsi ei deklareeri. See tähendab, et üks lapsevanem võib oma deklaratsiooni kanda nii oma lapsed, abikaasa lapsed kui ka ühised lapsed.

Abikaasade tuludeklareerimine:

Erinevalt eelnevatest aastatest 2017. aasta tulusid abikaasad enam ühisdeklaratsiooniga esitada ei saa. Kõik saavad esitada ainult oma üksikdeklaratsiooni. Samas on abikaasadel võimalus jagada kasutamata maksusoodustusi.

Ühist maksuvaba tulu saab jagada ainult tingimusel, kui üks abikaasa ei saa tulu või saab saab (nt ühe töötasu, üüritulu vm) alla 2160 euro aastas. Sel juhul saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale, kui abikaasade maksustatav tulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas. Osaliselt saab kasutamata maksuvaba tulu üle anda, kui isikute kogutulu jääb vahemikku 48 240 kuni 50 400 eurot. Maksimaalne edasi kantav summa saab olla 2160 eurot.

Eluasemelaenu intressi ja koolituskulu maksustatavat tulu ületava summa või selle osa võib abikaasale üle kanda. Siin kehtivad samad piirangud, mis kõigile üksikdeklaratsioonidele. Maksimaalne mahaarvatav summa ühe deklaratsiooni kohta on 1200 eurot, millest eluasemelaenu intresside osa maksimaalselt 300 eurot.

Ka laste maksuvaba tulu kasutamata jääva osa võib abikaasale üle kanda.

Maksuamet soovitab esimesena esitada oma tuludeklaratsioon sellel abikaasal, kellel on tulud väiksemad või rohkem maksusoodustusi.

Olulised kuupäevad:

15. veebruaralgab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil
27. veebruaralgab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele
2. aprilltuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
20. märtsalgab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele
2. juulijuurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
1. oktoober
  • juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu
  • juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev mitteresidendile, kes deklareeris mahaarvamisi Eestis
Tagasi üles