Baiba Rubesa meediapöördumises: ma mõistan, et olen olnud «ebamugav» juht
Lisatud RB Estonia kommentaar!

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Baiba Rubesa.

FOTO: Mihkel Maripuu

Kolme Baltimaad läbiva kiirraudtee Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail juht selgitab oma pöördumises meediale, miks jõudsid eile avalikkuseni väited, et nõukogu liikmed tahavad teda umbusaldada. Ühtlasi ei hoia Rubesa tagasi kriitikat nõukogu liikmete endi aadressil.

«On olnud au, aga peamiselt rõõm, ja kindlasti ka rohkeid õppimisvõimalusi pakkuv kogemus juhtida Rail Balticu projekti viimasel kahel aastal,» alustab Rubesa oma ingliskeelses meediapöördumises Eesti väljaannete poole. Kohe pärast sissejuhatust asub ühisettevõtte juht aga nõukogu ründama.

«RB Raili tegevjuhi ja juhatuse esimehena, kes on kuni tänase päevani tunnetanud mõne nõukogu liikme ja projekti kasusaaja vastasseisu, on minu soov olnud Rail Balticu projekti läbipaistev ja efektiivne elluviimine, võttes arvesse väärtusi, mida on ühiselt kokku lepitud,» jätkab Rubesa.

Ta selgitab, et tema isiklikus nägemuses on tegemist projektiga, mille maksavad kinni Balti riikide ja ELi maksumaksjad, mistõttu peab see tooma endaga kaasa ka tõelisi sotsiaalmajanduslikke muutusi Eesti, Läti ja Leedu ühiskondade ja majanduste jaoks. «Veelgi enam, ka projekti ennast tuleb ellu viia kõige efektiivsemal viisil – kuid praegu pole see nii.»

Viitab mõne riigi huvide konfliktile

Rubesa toonitab, et alanud aasta on Rail Balticu ehitamise seisukohalt olulise tähendusega, kuna terve rida otsuseid, mis tooks raudtee ehituse lähemale, on vaja ära teha. Ka märgib ta, et samuti tuleks väga tõsiselt muuta midagi projekti juhtimises, et selle elluviimine paraneks.

«Seda kõike arvestades olen väga uhke selle üle, et olen iseendale kindlaks jäänud ja keeldunud kõikidest ettepanekutest, kus olen näinud, et mõne nõukogu liikme puhul, kes istub kahel toolil korraga – kus ta võib olla samaaegselt nii tellija kui elluviija –, võib esineda huvide konflikti,» sõnab Rubesa.

Ta ütleb, et nende kahe aasta jooksul, mis ta projekti on juhtinud, on ta näinud, kuidas on püütud vastutust veeretada ning see on omakorda aeglustanud otsuste tegemise protsessi. Rubesa sõnul on see jätnud oma jälje ka projekti elluviimisele, mistõttu on osa tegevusi ka plaanitud ajakavast maha jäänud.

«Õigupoolest on kolme riigi koostöös sündinud projekti nõukogu pidevalt piiranud meie võimekust luua korralik ja efektiivne RB Rail ettevõte, mis on teinud projekti elluviimise veelgi väljakutserohkemaks,» nendib Rubesa. 

«Ma mõistan, et olen olnud «ebamugav» juht, kes ei ole nõustunud nõukogu liikmete ja kasusaajate huvidest lähtuvate otsustega, seades sellised väärtused nagu korporatiivjuhtimine, läbipaistvus ja aus projekti teostamine kõrgemale,» sõnab RB Raili juht. Seejuures viitab Rubesa kolme Balti riigi raudtee-ettevõtetele ning nende senistele kaubaveo praktikatele.

Tahab juhtimist ühte ettevõttesse koondada

Ühtlasi ütleb ühisettevõtte juht, et kuigi keegi ei ole palunud tal kohalt lahkuda, on ta teadlik sellest, et kaks nõukogu liiget on teinud ettepaneku tema umbusaldamiseks. Rubesa sõnul on selle taga tema enda initsiatiiv, mis ta on ette võtnud selleks, et projekti elluviimist parandada.

Selle all peab ta silmas ka Euroopa Komisjoni soovitust, et kolme riigi peale oleks ainult üks organisatsioon, kes vastutab selle elluviimise eest, mitte nii nagu praegu, kus lisaks ühisettevõttele on nii Eesti, Läti kui Leedu teinud veel oma eraldiseisvad Rail Balticu ettevõtted.

Kirja lõpus avaldab RB Raili juht tänu oma väga väikesele meeskonnale, kes on kogu aeg tema kõrval seisnud ning kinnitanud talle, et hoolimata kõigist piirangutest on projekt juba edukalt käima lükatud. 

«Ka olen ma tänulik Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadile nende pideva toe eest nii projektile, mulle endale kui ka visioonile, mida me püüame ellu viia – rajada Kirde-Euroopasse uus majanduskoridor,» lõpetab Rubesa. Ühtlasi ütleb ta, et ei plaani ise RB Raili juhi kohalt tagasi astuda.

BNS kirjutas eile kindlatele allikatele tuginedes, et Rail Balticu raudteetrassi rajamiseks loodud kolme Balti riigi ühisettevõtte AS RB Rail aktsionärid avaldasid neljapäeval umbusaldust ettevõtte tegevjuhile ja juhatuse esimehele Baiba Rubesale.

Eesti ja Leedu umbusaldasid

Täna ütles OÜ Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Riia Sillave, et ühisettevõtte osanikud väljendasid neljapäeval rahulolematust AS RB Rail juhi Baiba Rubesa tegevuse suhtes ning projekteerimisfaasis on vaja teha muudatusi juhtimises.

BNSi andmetel neljapäeval umbusaldusotsust ei tehtud, sest ametlikus päevakorras seda polnud. Umbususaldusavaldus esitatakse ettevõtte nõukogule, mis otsustab Rubesa jätkamise ühisettevõtte juhina. Erakorraliselt võib nõukogu seetõttu koguneda ka plaanitust varem.

RB Raili Läti osaniku Eiropas Dzelzceļa Līnijas kõneisik ütles BNSile, et umbusaldust avaldasid Eesti ja Leedu, Läti jäi erapooletuks.

KOMMENTAAR

Riia Sillave, RB Estonia OÜ juhatuse liige

Rail Balticu projekti üle teostavad pidevat järelevalvet nii kolme riigi institutsioonid kui ka Euroopa Komisjon. Protsess on olnud igati läbipaistev ning Rail Baltic on vähemalt Eestis olnud üks põhjalikumalt avalikkuses kajastatud ja läbi arutatud projekte.

Kui ettevõtte juhil on ükskõik millise osapoole suhtes tekkinud huvide konflikti kahtlus, siis peaks ta sellest koheselt ja ametlikult informeerima ettevõtte nõukogu.

Tagasi üles