Liiga hoogne Läti napsuralli on nii mõnelegi krõbeda karistuse toonud

Inimesed jalutavad alkoholilaadungiga kodu poole.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Maksuamet on kahe aasta jooksul kinni pidanud 23 inimest, kes on toonud Lätist liiga palju alkoholi. Karistuseks on tulnud neil maksuametile tasuda krõbe summa – 21 000 eurot.

Alkoholiaktsiisi seadus ütleb, et teistest Euroopa Liidu riikidest, sealhulgas Lätist võib Eestisse ühe korraga tuua kuni 90 liitrit veini, 110 liitrit õlut ja 10 liitri viina.

Alates 2016. aasta suvest, mil Läti viinaralli üldrahvalikud mõõtmed sai, on maksuamet jälginud, kas ülaltoodud piirnorme täidetakse. Kuigi lubatud kogused on tavainimese mõistes niigi suured ja enamikul sellega probleeme ei teki, on maksuamet tuvastanud 23 inimest, nende hulgas kuus Soome kodanikku, kellele pole sellest siiski piisanud.

Rikkujatel tuleb kogu aktsiis piirnormi ületava koguse pealt Eesti maksumäärade järgi maksuametile tagasi maksta. Maksuameti sõnul on keskmiseks taoliseks «trahvisummaks» kujunenud 830 eurot. Samas leidis aset ka juhtum, kus rikkujal tuli riigile 5500 eurot aktsiisi tagasi maksta. See tähendab, et lubatud alkoholikoguseid ületati mitmekordselt. Keskmiselt oli rikkujatel pagasiruumis pea 350 liitrit alkoholi. Kui aktsiisivahe kinni makstud, võib inimene alkoholi endale jätta ja teekonda jätkata.

Kuigi seaduse järgi tohib Euroopa Liidu piires ühest riigist teise vedada 90 liitrit veini, 110 liitrit õlut ja 10 liitrit viina, peitub siin üks konks. Kui inimene toob näiteks Lätist suuremas koguses napsu, pole automaatselt tegemist veel seaduserikkumisega, vaid sel juhul lasub tal lihtsalt kohustus tõestada, et ta kasutab alkoholi üksnes oma tarbeks ega hakka seda edasi müüma.

Maksuamet kinnitas, et need 23 inimest, keda trahviti, ei andnud neile piisavalt elulisi ja veenvaid põhjendusi, miks nad lubatud koguseid ületasid. Samuti olid inimesed ise nõus aktsiisivahe kinni maksma. Maksuamet pole soostunud täpsustama, missugused selgitused ja vabandused neile sobivad ja missugused mitte.

Mis juhtub siis, kui ma ütlen näiteks tolliametnikule, et mul on autokastis 500 liitrit Lätist toodud õlut, kuna mul tulevad peagi pulmad? Kui ma ütlen, et ma viin 100 liitrit viina oma tuttavatele-sõpradele, nii kingituseks? Maksuamet ei soostunud siinkohal vastama.

Maksuamet kinnitas, et lubatud koguste ületamisega tegelikult suurt probleemi ei ole, kuna reeglina tuuakse alkoholi ikkagi vähem. Lisaks ei ole nende eesmärk kedagi karistada, vaid tuletada meelde, kui palju isiklikuks tarbeks napsu tuua võib. «Aeg-ajalt on toojatel ka piirmäärad üle läinud ja siis olenevalt asjaoludest oleme asja menetlenud või piirdunud hoiatusega,» selgitas ameti avalike suhete osakonna juht Rainer Laurits.

Lisaks on maksuamet tuvastanud 5 rikkumist toitlustus- ja meelelahutusasutustes, kus maksumärkideta Lätist toodud alkoholi on edasi müüdud.

Maksu- ja tolliameti hinnangul jäi riigil eelmisel aastal Läti piirikaubanduse tõttu saamata tervelt 30 miljonit eurot alkoholiaktsiisi. Seda on rohkem, kui rahandusministeerium on varem prognoosinud. Läti piirikaubandus on viimastel aastatel hoogustunud, kuna aktsiisivahede tõttu on lõunanaabrite alkohol mitu korda odavam kui Eestis. 

Tagasi üles