RB Rail aktsionärid kinnitasid Riia Sillave nõukogu esimeheks

Rail Baltic Estonia OÜ juht Riia Sillave lahkub ametist

FOTO: Rail Baltic Estonia OÜ

Eesti omanik otsustas tagasi kutsuda ühe oma esindaja Indrek Orava ning tema asemele RB RAIL ASi nõukogusse nimetada Riia Sillave. Sellest tulenvalt tuli kutsuda tagasi kogu nõukogu ning uus ametisse nimetada. 

Nõukogu nimetas RB RAIL ASi nõukogu esimehe ametikohale Riia Sillave ning kinnitas RB RAIL ASi nõukogu aseesimeesteks Edvīns Bērziņši ja Karolis Sankovski.

RB RAIL ASi nõukogu uue esimehena märgib Riia Sillave, et nõukogu peamine eesmärk on toetada ettevõtte tegevust nii, et Rail Baltica raudtee valmiks õigeks ajaks ning ettenähtud finantsperioodi jooksul. «Mul on hea meel, et kõik kolm Balti riiki on ettevalmistavas faasis head koostööd teinud. RB Raili nõukogu eesistumise ajal keskendun ennekõike projekti tehnilise külje arengule,» rõhutas Sillave.

Nõukogu koosneb kuuest liikmest – iga aktsionär esitab kaks liiget. Nõukogu liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks. Aktsionäride leping näeb ette, et nõukogu esimees vahetub roteeruvalt igal aastal ühisettevõtte teise liikmesriigi esindaja vastu.2018. aastal on eesistujariik Eesti.

Riia Sillave on ettevõtte Rail Baltic Estonia – üks kolmest Rail Baltica projekti teostavast ettevõttest – tegevjuht. Tema teadmised projektijuhtimise alal pärinevad Greenfield BCTMP tselluloositehase AS-i Estonian Cell tegevuse käimalükkamisest 2006. aastal. See oli tolle aasta suurim välisinvesteering Eestisse.

Sillave oli selle ettevõtte esimene töötaja ning juhatuse liige. Aastatel 2012–2017 töötas ta ASi Estonian Cell aktsionäri peakorteris, suure paberimassi- ja paberitootmise ning -müügi kontserni Heinzel grupi finantsjuhina.

Oma karjääri alguses, aastatel 1997–2004, töötas ta ka Saksa autotööstusettevõtte Webasto Thermosysteme GmbH peakontori kontrolliosakonna juhina Müncheni lähedal Stockdorfis Saksamaal. Tulles tagasi kodumaale, liitus ta Rail Baltica projektiga 2017. aasta detsembris ning alates 2018. aastast on ta ühtlasi RB Rail ASi nõukogu esimees.

Riia Sillave on omandanud diplomi ärijuhtimise alal Ludwig-Maximilians-Universitätis Münchenis Saksamaal.

Tagasi üles