PUUST JA PUNASEKS: kuidas tänavu tulusid deklareerida?

Peagi algab tulude deklareerimine.

FOTO: SANDER ILVEST/

Tänasest saab e-maksuametis üle vaadata oma eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Maksuamet jagab nõuandeid, mida 2017. aasta tulude deklareerimisel silmas pidada.

Mulluseid tulusid deklareerides on oluline teada, et üldise maksuvaba tulu suurus on 2160 eurot aastas ehk 180 eurot kuus. Kui füüsiline isik saab maksustatavat tulu mitmelt tulumaksu kinnipidajalt, peab ta ise jälgima, et maksuvaba tulu avaldus oleks tehtud ainult ühele, tema valitud tulumaksu kinnipidajale. Harilikult on selleks isiku põhitöökoht.

Maksuvaba tulu arvessevõtmist on isikul võimalik aasta kestel kontrollida e-maksuameti/e-tolli alajaotuses „Töötamine ja väljamaksed" → „TSD koondandmed" → „Väljamaksete andmete vaatamine".

Kui aasta kestel on maksuvaba tulu arvesse võetud samaaegselt mitme väljamakse tegija juures, siis peab isik tuludeklaratsiooni esitama ning liigselt arvesse võetud maksuvaba tulu osalt tulumaksu juurde maksma.

Kasutamata jäänud soodustuste üle andmine abikaasale

Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata, kui abikaasade maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot kalendriaastas.

Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.

Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb avaldada soovi tuludeklaratsioonis, märkides vastava soovi ning abikaasa isikukoodi kellele soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustused üle anda. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.

Deklareerida võib ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapse andmeid ei deklareeri.

Laste maksuvaba tulu kasutamata jääva osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.

Eluasemelaenu intresside piirsumma vähenes 300 euroni.

Pensionäridel maksuvaba tulu suurem

Pensionäridel on lisaks pensioni osas õigus täiendavale maksuvabale tulule 2832 eurot aastas ehk 236 eurot kuus. Kokku on pensionäridel õigus saada tulumaksuvaba tulu 4992 eurot aastas ehk 416 eurot kuus.

Kui pensionär täiendavalt tulumaksu juurde maksma ei pea, siis tuludeklaratsiooni esitamise kohustust ei ole. Tuludeklaratsiooni esitamise kohustus on näiteks juhul, kui maksuvaba tulu on arvestatud topelt. Soovitus on tuludeklaratsioon esitada juhul, kui maksuvaba tulu ei ole aasta kestel täies ulatuses arvesse võetud või kui maksuvaba tulu avaldust ei ole tehtud ning seetõttu on tulumaks kinni peetud.

Kui pensioni summa on:

kuni 2832 eurot aastas ehk 236 eurot kalendrikuus, siis:

  • töötava pensionäri pensionit tulumaksuga ei maksustata. Maksuvaba tulu avaldus tuleks esitada tööandjale. Juhul kui avaldust ei ole esitatud tööandjale, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
  • mittetöötava pensionäri pensionit tulumaksuga ei maksustata. Kui muid tulusid ei ole saadud, siis tuludeklaratsiooni esitama ei pea.

rohkem kui 2832 eurot aastas ehk 236 eurot kalendrikuus ja kuni 4992 eurot aastas ehk 416 eurot kalendrikuus, siis:

  • töötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse kas tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile. Tuludeklaratsioon on soovitatav esitada, kui palk on alla 180 eurot kalendrikuus ja maksuvaba tulu avaldus on esitatud tööandjale või avaldust ei ole üldse esitatud.
  • mittetöötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse Sotsiaalkindlustusametile. Juhul kui avaldust ei ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.

üle 4992 euro aastas ehk 416 eurot kalendrikuus, siis:

  • töötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse kas tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile. Juhul kui avaldust ei ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
  • mittetöötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse Sotsiaalkindlustusametile. Juhul kui avaldust ei ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.

Seda, kas avaldus on Sotsiaalkindlustusametile esitanud, palume täpsustada nende infotelefonil 612 1360. Lisainformatsiooni pensionite osas saab ka Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Samuti soovitame avaldus esitada, kui seda veel tehtud ei ole.

Need isikud, kes peavad või soovivad esitada tuludeklaratsiooni, saavad seda esitada tagantjärgi 3 aasta eest (2014.–2016. aasta) kuni 31. märtsini 2018. Alates 1. aprillist 2018 saab tagantjärgi esitada tuludeklaratsioone 2015.–2017. aasta eest.

Tagasi üles