Eesti Energia soovib Kihnu hiigeltuulepargi menetluse kiirendamist

Tuulepark Pakris.

FOTO: Sander Ilvest

Eesti Energia soovib valitsuselt kuni 1000-megavatise Kihnu meretuulepargi hoonestusloa menetlemise kiirendamist, mille algatamiseni pole seitsme aastaga jõutud.

Eesti Energia esitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) teabenõude, milles soovitakse teada, millal teeb MKM valitsusele ettepaneku Kihnu meretuulepargi hoonestusloa menetluse algatamiseks.

"Tehnilise järelevalve amet (TJA) esitas 2. novembril MKM-ile hoonestusloa menetluse algatamise ettepaneku /.../ Juhime tähelepanu, et oma kirjale lisas TJA ka algatamise korralduse eelnõu, seletuskirja ja lühikokkuvõtte valitsusele. Seega on MKM-le saadetud kõik vajalikud dokumendid hoonestusloa menetluse ettepaneku tegemiseks valitsusele," seisab Eesti Energia juristi Alan Paasi kirjas MKM-ile.

"Edela-Eesti meretuulepargi projekt on olnud meil pikalt, mitmeid aastaid arendamises. Kui tuulepark kunagi valmib, annab see olulise panuse Eesti kliimaeesmärkide täitmisele ja mitmekesistab Eesti energiaportfelli. Siiski on täpsemast ajakavast ja tööde mahust veel vara rääkida," ütles Eesti Energia AS tütarettevõtte Enefit Taastuvenergia juht Aavo Kärmas BNS-ile.

Eesti Energia esitas hoonestusloa taotluse Liivi lahte meretuulepargi loomiseks 2010. aasta alguses. 2015. aasta suvel muutis Eesti Energia oma taotlust, mille kohaselt taotletakse hoonestusluba Kihnulõuna alale. Ettevõte plaanib sinna rajada kuni 160 avamere tuulikut koguvõimsusega kuni 1000 megavatti.

MKM-i hinnangul on projekti juures tarvilik teostada keskkonnamõjude hindamine (KMH) ja allveearheoloogilised uuringud. Uuringute teostamisele võib kuluda alates menetluse alustamisest kuni viis aastat.

"Uuringute tegemiseks tuleb määrata mõistlik tähtaeg. Praktikas võib keskkonnamõju hindamisel ilmneda erinevaid asjaolusid, mis võivad mõjutada ka uuringute tegemise tähtaega, kuid arvestades taotleja esitatud teavet ning kavandatavat uuringute tegemise aega, on mõistlik määrata uuringute tegemise tähtajaks viis aastat hoonestusloa menetluse algatamisest," seisab hoonestusloa menetluse algatamise eelnõu seletuskirjas.

Tagasi üles