Valitsuse uusaastakingitus hoiustajatele – intress läheb maksustamisele ja osadele topeltmaksustamisele

Uuest aastast lähevad maksuatamise alla kõik tulud, ka hoiusteintressid.

FOTO: Caro / Sorge/Caro / Sorge/Scanpix

Kui senini oli hoiusteintressid Eestis maksuvabad, siis uuest aastast kehtestatakse neile tulumaks ning osadele inimestele lähevad need sisuliselt topeltmaksustamisele.

Tõsi, rahandusministeerium toonitab, et juriidiliselt ei ole korrektne rääkida topeltmaksustamisest, vaid sissetuleku kasvades väheneb maksuvaba tulu suurus. «Sama moodi vähendavad maksuvaba tulu suurust muud tulud nagu nt dividend, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, maksustatav pension, toetus, stipendium jne,» selgitas ministeerium.

Seadusandjate esindaja, Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (Reformierakond) toonitas, et sisuliselt on tegemist topeltmaksustamisega.

Postimees kirjutas põhjalikult dividenditulude topeltmaksustamisest kuu aega tagasi. Võrreldes hoiusteintresside arvestamisega tulumaksuvaba miinimumi arvestamisel on siin paar nüanssi. Esiteks, kui dividendidelt maksab tulumaksu aktsionäri või osakuomaniku eest  ettevõte, siis hoiuseintressilt maksab tulumaksu hoiustaja ise.

Teiseks, kui tulumaksuvaba miinimumi arvestusse lähevad netodividendid, siis hoiuseintressidelt hoopis brutointressid ehk intressid enne tulumaksu mahaarvestamist.

Ning sellest tuleneb pikantne kolmas nüanss. Nimelt läheb seetõttu maksuvaba tulu arvestamisse ka juba makstud tulumaks, mis tähendab raha, mida hoiustaja tegelikult kätte ei saa.

Toome siinkohal näite, kui inimese palk on 1100 eurot kuus ning ta on hoiustanud hoiulaenuühistus 25 000 eurot. Seal on hoiusteintress on kuus protsenti aastas, mis tähendab, et ta saab brutointressitulu 1500 eurot aastas ehk 125 eurot kuus. Kuna ta maksab sellelt 1500 eurolt tulumaksu 20 protsenti, saab ta netointressina tegelikult kätte 1200 eurot, ehk 100 eurot kuus, millega jääks ta veel üldise maksuvaba tulu (500 eurot) piiridesse. Kuna aga tema arvestatav tulu on 125 eurot kuus, siis on tema maksuvaba tulu 486,11 eurot, mis tähendab, et 13,86 eurot läheb maksustamisele veelkord.

Siinkohal tuleb märkida, et hoiulaenuühistutelt saadud intressid maksustati ka varem.

Rahandusministeeriumi sõnul on praegune madalate intresside keskkond intressitulu maksuvabastuse kaotamiseks kõige sobilikum.

«Tänastes tingimustes on intressitulu väga tagasihoidlik ja seega on muudatusel suhteliselt väike mõju ja sedagi väikesele osale ühiskonnast,» selgitas ministeerium.

Samas on väga madal intressitulupeamiselt suurtesse pankadesse hoiustajate intressitulud. Väiksematel pankadel on hoiuseintressid täiesti märkimisväärsed. Näiteks Bigbankis on aastase hoiuse intress kuni üks protsent ja kahe aastase hoiuse intress kuni 1,25 protsenti aastas.

Inbankil on kahe aastase hoiuse intressimäär 1,25 ja kolme aastase hoiuste intressimäär kaks protsenti aastas.

Tagasi üles