Politsei: ebaseadusliku tööjõu kasutamine on kolmekordistunud

Ehitusplats.

FOTO: Jeppe Gustafsson/TT/JEPPE GUSTAFSSON

Politsei avastas sellel aastal ehitusplatse kontrollides, et ebaseaduslikult töötavate välismaalaste arv on võrreldes varasemate aastatega kordades kasvanud ja ettevõtjad jätavad enamasti ukrainlastest ja moldovlastest töötajad lihtsalt registreerimata.

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Margo Petersi sõnutsi tähendab see sisuliselt musta tööjõu kasutamist ja võib kaasa tuua probleeme nii töötajaile, tööandjaile kui ka töö tellijaile.

«Objektilt avastatud registreerimata töötajad ei saa oma tööd jätkata ja objektide valmimisajad võivad edasi lükkuda. Mustema stsenaariumi puhul peavad isikud lahkuma Schengeni territooriumilt, kui nende viibimisõigust piiratakse ja tööandjal ei võimaldata tulevikus välismaalt tööjõudu värvata,» ütles Peters pressiteates.

Politsei- ja Piirivalveameti seisukohast tekitab probleeme ka asjaolu, et peatöövõtjal ei lasu hetkel kehtiva seaduse alusel vastutust välismaalastest töötajate nõuetekohase registreerimise eest. «Peatöövõtjal ei ole huvi ega motivatsiooni kontrollida, kas objektil tööle asuval välismaalasel on ikka seaduslik alus Eestis töötamiseks,» nentis Peters.

«Politsei- ja Piirivalveamet on loonud e-päringute keskkonna politsei.ee lehel, kus on võimalik kontrollida, kas töötaja lühiajaline töötamine on registreeritud. Selle eest vastutab töövõtja, kes välismaalase palkab. Peatöövõtjatel pole praegu piiranguid ka vahendajate hulga suhtes. Veel eraldi probleem on, et ettevõtted üritavad kõrvale hiilida ettenähtud palgamaksmise kriteeriumitest. Kõik see kokku rikub ausat konkurentsi,» rääkis Peters.

Petersi sõnul viitab kasvanud seadusliku aluseta töötamise juhtumite arv selgelt, et olukord ehitusturul on probleemne ja vajalik oleks astuda samme selle paremaks reguleerimiseks. «Mõistlik oleks ka registreerimise protsessi lihtsustada ja automatiseerida. Oleme teinud tööandjatele teabepäevi, kuid sellegipoolest tulevad paljud taotlused praegu sisse puudustega. Välismaalaste töölevõtmise protsess peaks üldse olema sujuvam.»

Petersi sõnul võiks aidata tsentraalne süsteem, mis lihtsustaks dokumentide esitamist ja mille kaudu kontrollitaks automaatselt puudusi ning need edastataks automaatselt õigesse piirkonda. «Hetkel on väljatöötamisel e-taotluskeskkond, kus tööandjad saaksid välismaalase lühiajalise töötamise taotluse sujuvamalt esitada,» sõnas Peters.

«Ühelt poolt on arusaadav, et tööjõudu on vaja üldjuhul kohe ja kiiresti ning tööandja soovib töötaja sobivuses antud tööle veenduda. Teiselt poolt on riigi huvi, et isikud töötaksid siin seaduslikult, neil oleksid sotsiaalsed garantiid, töö saaks õiglaselt tasustatud ja riigile laekuksid nõutavad maksud,» lisas Peters.

Tagasi üles