Mereinstituut: Estonian Celli heitvesi ei mõjuta Kunda lahte

Estonian Celli tehas

FOTO: Marianne Loorents

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadurite poolt sel aastal teostatud merekeskkonna seire raport, mis jõudis Estonian Cellini eile, kinnitab, et ettevõtte heitveel puudub negatiivne mõju Kunda lahe põhjataimestikule ja –loomastikule.

Samuti ei ole ületatud raskemetallide kontsentratsiooni piirnorme ja puudub heitvee mõju vee ja setete hapnikusisaldusele.

Ehkki seirepunktid olid valitud tellimise hetkel teada olnud ainsat süvamere väljalasku arvestades, on tulemuste tõlgendamisel juba arvestatud lekke toimumisega ja süvamere väljalasuga kavandatust erinevas kohas.

«Raport kinnitas, et kõik selle aruande valmimiseks toimunud mõõtmised on tehtud vähem kui 3 km kaugusel heitvee reaalse merre jõudmise kohast ja peegeldavad seega heitvee mõju piirkonna üldisele keskkonna seisundile,» selgitas Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe.     

Estonian Cellile väljastatud keskkonna kompleksloa nõuete järgi on ettevõte kohustatud regulaarselt läbi viima merekeskkonna seiret. Iga kolme aasta tagant viiakse läbi üks kord kuus aastaringselt seire, kus uuritakse heitvee mõju merevee kvaliteedile ja elustikule. Eelmine seire teostati 2014. aastal ja mingeid negatiivseid muutusi ei täheldatud.

Iga viie aasta tagant mõõdistatakse merepõhja põhjataimestik ja – loomastik ning kalakooslused. Samuti teostatakse saasteainete hajuvusarvutus meres. Eelmine sellelaadne uuring viidi läbi 2014. aastal. Uuringu tulemusel ei täheldatud mingeid negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas alustas tootmist 2006. aastal. Ettevõte toodab kõrgekvaliteedilist kemi-termo-mehaanilist haava puitmassi, mis eksporditakse 100 –protsendiliselt erinevatesse Euroopa ja Aasia riikidesse. 

Tagasi üles