Ettevõtte juht võib jaanuarist palmi alla kolida

Ettevõtte juht ei pea enam Eestis olema

FOTO: SCANPIX

Järgmise aasta 15. jaanuarist kaob äriseadustikust nõue, mille kohaselt peab Eesti äriregistrisse kantud äriühingute juhatus asuma Eestis.  Edaspidi võib  Eestis registreeritud ettevõtteid juhtida ka välisriigist.

Justiitsinister Urmas Reinsalu sõnul on äriseadustiku muudatuse peamiseks eesmärgiks toetada paindlikumat ettevõtluskeskkonda.

«Inimesed, eriti ettevõtlussektoris, on muutunud mobiilsemaks. Peame nende vajadustega sammu pidama ja kaasa aitama innovatsiooni ning majanduse edendamisele. Selleks võimaldamegi uuest aastast Eestis registreeritud ettevõtet juhtida välisriigist, aidates sellega kaasa muuhulgas ka meie innovatsiooni eduloo, e-residentsuse, jõudsamale arengule,» märkis justiitsminister.

Ettevõte, kelle juhatus asub välisriigis, peab Eestis määrama kontrollitud taustaga kontaktisiku, kes on õigustatud vastu võtma juriidilisele isikule suunatud tahteavaldusi ja menetlusdokumente, näiteks notarid, audiitorid, advokaadid jt. Kontaktisiku andmed, samuti välisriigis asuva juhatuse välisriigi aadress, tuleb esitada äriregistrile. Kui aga juriidiline isik, kelle juhatus ei asu Eestis, kontaktisikut ei määra, võib registripidaja algatada juriidilise isiku sundlõpetamise.

Finantssektoris tegutsevate ettevõtjate suhtes kehtivad kõrgendatud nõudmised, mistõttu peab nende juhatus ka edaspidi asuma Eestis. Lisaks tuleb alates 15. jaanuarist 2018 kõigil ettevõtjatel esitada äriregistrile oma e-posti aadress, mis kantakse ettevõtja registrikaardile. Sellega suurendatakse riigi suhtlust ettevõtjatega elektrooniliste kanalite kaudu.

Tagasi üles