Video: Elektrilevi avas oma esimese 110 kV elektriliini

Elektrilevi võttis kasutusele Kehra ja Kose vahel oma esimese 110 kV pingel talitleva elektriliini, mille tulemusel vähenevad ettevõtte sõnul piirkonnas võrgukaod, paraneb varustuskindlus ja tagatakse valmisolek koormuste kasvuks. Investeeringu maht oli 1,1 miljonit eurot.

«Kehra-Kose 110 kV liini kasutusele võtmine on Elektrilevi jaoks kahtlemata ajaloolise tähtsusega sündmus,» ütles Elektrilevi ehituse osakonna juht Kristo Külljastinen pressiteates.

«110 kV pingel töötav liin on Eestis jaotusvõrgu haldusalast reeglina väljas, kuid Euroopa mõistes tavapärane. Näeme, et saaksime veelgi vähendada võrgukadusid ning täiustada võrgu operatiivset juhtimist, kui võtame  suure koormusega võrgu osades kasutusele 110 kilovoldisel pingel töötavaid liine,» lisas Külljastinen.

Valdav osa Elektrilevi liinidest on madal- ja keskpingel ehk 0,4 kV-35 kV. Kuid 35 kV pingel talitavad liinid ei ole jaotusvõrgu arengu seiskohast perspektiivsed ning nende hooldus muutub aasta-aastalt kulukamaks. Euroopa riikides haldab valdav osa jaotusvõrke ka 110kV liine. Ka Elektrilevi tulevikuplaanides on seniste 35 kV liinide asemel rajada 110kV liinid.

Kõrgema pingega liinide kõige olulisem eelis kesk- ja madalpinge liinide ees on madalamad tehnilised võrgukaod ja võimalus viia elektrit sama liini abil kaugemale. Miinuseks on kallim ehitushind ja laiem kaitsevöönd, mis seab teatavad piirangud investeeringute realiseerimisel. «Meil on mõttekas 110 kV pingel liine rajada üksnes piirkondadesse, kus on vajadus suuremateks võimsusteks,» lisas Külljastinen.

Ehitatud liini piirkonnas paraneb mahukate investeeringute tõttu elektrivarustus nii Kose kui ka Kehra elanikele, lisaks ka kohalikele ettevõtetele, kellest suurimad on Klaasimeister AS ning Horizon Tselluloosi ja Paberi AS.

Uus 27 km pikkune Kehra-Kose vaheline õhuliin ehitati senise madalama pingeastmega liini asemele. Selle käigus asendati 81 km ulatuses juhet, paigaldati 10 uut masti, 27 km piksekaitsetrossi ja 3296 uut isolaatortaldrikut. Kogu trassi ulatuses tehti vajalikud raietööd liinikoridori laiendamiseks.

Seoses liini ehitamisega rajati ka Kose piirkonnaalajaamas uus 110 kV jaotla ja põhivõrguettevõte ehitas Kehra piirkonnalajaamas Elektrilevile liitumispunkti.

Kehra-Kose liini ehitust teostas Empower AS, Kose alajaama rekonstrueerimistöid tegi ABB AS.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles