Novembris töötute arv suurenes

Töötukassa Pärnumaa osakond. Foto on illustratiivne.

FOTO: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

Novembrikuu lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 30 553 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,8 protsenti. Võrreldes eelmise kuuga novembris registreeritud töötute arv suurenes. 

Registreeritud töötuse määr oli novembris kõrgeim Ida-Virumaal (9,6 protsenti), Valgamaal (8,8 protsenti) ja Põlvamaal (8,8 protsenti) ning madalaim Harjumaal (3,5 protsenti) ja Saaremaal (4,1 protsenti).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid novembri lõpus lihttöölised (23 protsenti), teenindus- ja müügitöötajad (18 protsenti) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17 protsenti). 

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 4 454 uut tööpakkumist (62 protsenti neist läbi e-töötukassa). Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes 11 protsenti väiksem, kuid aastataguse ajaga võrreldes 15 protsenti suurem.

Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9 540. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (24 protsenti), oskustöötajatele ja käsitöölistele (20 protsenti), seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (19 protsenti) pakutavad töökohad.

Novembrikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 2 987 inimest (sealhulgas 618 vähenenud töövõimega inimest). Tööalasel koolitusel osales 4 068 ja tööotsingu töötoas 1 325 inimest. Tööpraktikal osales 882, tööharjutusel 724 ning tööklubis 920 inimest.

Karjäärinõustamise teenust osutati 1 781 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti novembris 1 476 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil alustas ettevõtlusega 33 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 39 uut töökohta.

Palgatoetusega oli novembris töötamas 1 696 inimest. Lisaks osales veel 6 962 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 1 917 inimest, kogemusnõustamisel 42 inimest ja kaitstud töö teenust osutati 261 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku osales teistel teenustel veel 3 732 inimest. 

Töötavatele inimestele pakutaval  koolitusel osales novembris 708 inimest. Tasemeõppes osalemise toetusega on alates augustist õpinguid alustanud 318 inimest. Kvalifikatsiooni saamise kulu hüvitati novembrikuus 7 töötavale inimesele. Tööandjatele mõeldud koolitustoetusega muutuste olukorras oli novembrikuus koolitusel osalemas 30 inimest ning värbamise olukorras 2 inimest. 

Töötukassa maksis novembris töötuskindlustushüvitist 9 294 inimesele ehk 27 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 446 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,5 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai novembris 6 748 inimest ehk 19 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa novembris 398 inimesele. Keskmine novembris määratud hüvitis oli 2 003 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 740 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa novembris 159 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli novembris 3 401 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 574 tuhande euro.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles