Riigikogu võttis vastu äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise seaduse

Riigikogu

FOTO: Toomas Huik

Riigikogu võttis vastu tööturuteenuste seaduse, mille järgi saavad äriühingu juhatuse liikmed õiguse end töötuna arvele võtta.

Seadus sätestab äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise tingimused. Seaduse eesmärk on kõrvaldada äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise ja töötuskindlustushüvitise saamise tingimustest vastuolu põhiseaduse vastavate paragrahvidega.

Seadus sätestab äriühingu juhi, kes on põhitöö kaotanud, töötuna arvelevõtmise tingimuste erisused, et võimaldada tal saada abi uue töö leidmisel ja töö otsimise ajal töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Töö kaotanud ja äriühinguga seotud isikute võrdse kohtlemise eesmärgil muudeti seadusega ka FIE ja tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töötuna arvelevõtmise tingimusi.

Endise seaduse järgi polnud äriühingu juhil töise sissetuleku katkemisel õigust saada töötuskindlustushüvitist. Uue korra järgi tekib tal võimalus end töötuna arvele võtta, kui tal on kogunenud 12 kuud kindlustusstaaži 36 kuu jooksul ja ta pole ise töö kaotust põhjustanud.

Tagasi üles
Back