Stalnuhhin saatis Ratasele kiiret ja laiaulatuslikku selgitustööd nõudva kirja

Rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin

FOTO: Teet Malsroos/Õhtuleht

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse seaduse muutmise eelnõuga kiita heaks, eelkõige väikese sissetulekuga pensionäre puudutava muudatusettepaneku. Ka saatis komisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin kirja peaminister Jüri Ratasele, nõudes kiiresti laiaulatuslikku selgitustööd tulumaksureformiga kaasnevate muudatuste osas.

Muudatus puudutab peamiselt neid, kes lisaks pensionile saavad ka palgatulu ja kellel on mõlemast kohast saadav tulu on väiksem kui 500 eurot, andis riigikogu pressiteenistus meediale teada.

«Muudatuse eesmärk on võimaldada kasutada 500 euro suurust maksuvabastust kohe, igakuiselt väljamakselt võimalikult suures ulatuses, mitte aasta hiljem tulumaksudeklaratsiooni alusel tulumaksu tagasi taotledes,» ütles rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Ta lisas, et pensionärid, kes eelmisel aastal ei ole töötanud, ei pea midagi ette võtma, nendele väljamakstud pensionidele rakendab maksuvaba tulu sotsiaalkindlustusamet ilma avalduseta automaatselt.

Stalnuhhin selgitas, et kui isiku pension ja töötasu mõlemad on väiksemad kui 500 eurot, kuid kokku rohkem kui 500 eurot - tuleks avalduste esitamisel silmas pidada, et  tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile  maksuvaba tulu arvestamise avaldustes kokku saab arvestada ainult 500 euroga.

Näiteks pensionär saab pensioni 300 eurot ja ka töötasu 300 eurot kuus, siis võiks ta esitada avalduse Sotsiaalkindlustusametile 300 eurose maksuvaba tulu arvestamiseks ja tööandjale 200 eurose maksuvaba tulu arvestamiseks. Sellisel juhul peaks tööandja temale väljamakstud 100-lt eurolt kinni 20 protsenti  ja ta saaks palgana kätte 280 eurot.

Muudatus puudutab umbes 55 000 inimest, kes rahandusministeeriumi andmetel saavad samaaegselt nii sotsiaalkindlustusameti poolt väljamakstavat pensioni kui ka palgatulu alla 500 euro. Muudatuse järgi tekib neil võimalus esitada avaldus kahte kohta – sotsiaalkindlustusametile ja ühele tööandjale.

Ka saatis Stalnuhhin täna rahanduskomisjoni nimel ametliku pöördumise peaministrile ettepanekuga korraldada kiiresti laiaulatuslik selgitustöö tulumaksuvabastuse rakendamise kohta, kuna muudatuste sisu võib olla raskesti mõistetav.

«Rahanduskomisjoni esimehena palun esimesel võimalusel viia läbi teavituskampaania informeerimaks pensionäre ja kõiki asjasse puutuvaid isikuid Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) sisse viidavatest maksuvaba tulu arvestamisega seonduvatest muudatustest,» kirjutas Stalnuhhin pöördumises. 

Oma pöördumist peaministri poole põhjendas rahanduskomisjoni esimees sellega, et igapäevane suhtlemine pensionäride ning meediaga on näidanud, et teadmised toimuvast on ebaselged.

Tagasi üles