Sisuturundus

ADAPTER ühendab ettevõtted teadlastega

ADAPTER illustratsioon

FOTO: Adapter

FOTO: ERF

ADAPTER on Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste vaheline koostöövõrgustik. ADAPTERi eesmärk on lihtsalt ja kiirelt viia kokku ettevõtjad ning teadlased. 

„ADAPTER viib ettevõtjad kokku just neile vajalike oskustega teadlaste ja inseneridega, võimalikult kiirelt ja lihtsalt. Veebivärav www.ADAPTER.ee  võimaldab ühe nupuvajutusega võtta ühendust 11 Eesti teadus- ja arendusasutusega, kus tegutseb kokku üle 3500 teadlase ja inseneri,“ kirjeldab  ADAPTERi projektijuht ja Tartu Ülikooli teadmiste ja tehnoloogiasiirde ekspert Siim Kinnas platvormi ideed. „ADAPTER on mõeldud lahendama üsna põhimõttelist probleemi: kust leiab ettevõte ülikoolidest ja muudest teadus- ja arendusasutustest just selle inimese või meeskonna, kes tema küsimusest aru saab ja sellele vastata oskab?“

„ADAPTERi eesmärk on eelkõige Eesti teadus- ja arendusasutustes olemas olevate teadmiste, oskuste, aparatuurse ressursi ja muu taristu kättesaadavaks tegemine nii suuretele kui väikestele ettevõtetele,“ selgitab Kinnas.  Seetõttu on ADAPTERi kasutamine - selle kaudu päringute esitamine ja selles teenuste otsimine - täiesti tasuta.

380 teenust

Erinevaid koostöövõimalusi saab www.adapter.ee andmebaasist otsida rohkem kui 380 teenuse seast, mida ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused on välja toonud. Teenuseid pakutakse kõikidele eluvaldkondadele alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni, jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni.  

Samas, ettevõttele on ilmselt kõige lihtsam esitada oma pakiline küsimus päringu vormi kaudu veebilehel või telefoni teel. Esitatud probleemipüstitus jõuab kõikide ADAPTERis olevate partneriteni  ning ettevõte saab vastuse vajaliku infoga viie tööpäeva jooksul.

Küsimused, mida ADAPTERi kaudu on esitatud, on väga erinevad. Huvi on tuntud IT-lahenduste vastu, soovitud analüüsida erinevaid materjale, teha elektroonikaseadmetele kliimakatsetusi, küsida nõu toitumisnõustajalt uute toodete arendamiseks, uuritud materjalide taaskasutusvõimalusi. ADAPTERis osalevate partnerite kompetentsid on ääretult laiad, rääkimata võimalusest vajadusel kaasata kolleege ka välismaalt.

Rohkem infot: www.adapter.ee

Infokast: ADAPTERis on 11 liiget:

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Maaülikool

Tallinna Ülikool

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Tartu Observatoorium

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Tarkvaratehnoloogia Arenduskeskus (STACC)

Tallinna Tehnikakõrgkool

Toidu ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)

    Tagasi üles