Vaata, kui palju oli oktoobri seisuga Eestis töötuid

Töötukassa Pärnumaa osakond. Foto on illustratiivne.

FOTO: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

Oktoobrikuu lõpu seisuga oli töötuna registreeritud ennast 29 626 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6 protsenti.

Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 9 113 ehk 31 protsenti. Oktoobris jätkus vähenenud töövõimega registreeritud töötute arvu kasv ning tulenevalt hooajalistest mõjudest suurenes mõnevõrra ka teiste töötute arv. Sarnaselt eelnevate aastatega on sügiskuudel kasvanud tööturuteenustel osalemine. Suurenenud on huvi töötajatele mõeldud koolituste vastu, teatas Eesti Töötukassa.

Registreeritud töötuse määr oli oktoobris jätkuvalt kõrgeim Ida-Virumaal 9,3 protsenti ja Valgamaal 8,5 protsenti ning madalaim Harjumaal 3,4 protsenti ja Saaremaal 3,8 protsenti. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oktoobri lõpus lihttöölised 23 protsenti, teenindus- ja müügitöötajad 18 protsenti ning oskustöötajad ja käsitöölised 17 protsenti.

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 4500 uut tööpakkumist. Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes samal tasemel ning aastataguse ajaga võrreldes 6 protsenti suurem. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9800. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele 24 protsenti, oskustöötajatele ja käsitöölistele 21 protsenti ning lihttöölistele 20 protsenti pakutavad töökohad.

Oktoobrikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3800 inimest, sealhulgas 789 vähenenud töövõimega inimest. Tööalasel koolitusel osales 3700 ja tööotsingu töötoas 1200 inimest. Tööpraktikal osales 826, tööharjutusel 664 ning tööklubis 820 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1900 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti oktoobris 2100 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil alustas ettevõtlusega 28 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 31 uut töökohta. Palgatoetusega oli oktoobris töötamas 1700 inimest. Lisaks osales veel 7400 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 1800 inimest, kogemusnõustamisel 37 inimest ja kaitstud töö teenust osutati 274 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku osales teistel teenustel veel 3500 inimest.

Huvi alates 1. maist pakutavate töötuse ennetamisele suunatud teenuste vastu on kasvanud. Oktoobris osales töötavatele inimestele pakutaval koolitusel 565 inimest. Tasemeõppes osalemise toetusega on alates augustist õpinguid alustanud 312 inimest. Kvalifikatsiooni saamise kulu hüvitati oktoobrikuus viiele töötavale inimesele. Tööandjatele mõeldud koolitustoetusega muutuste olukorras oli oktoobrikuus koolitusel osalemas 24 inimest ning värbamise olukorras kaks inimest.

Töötukassa maksis oktoobris töötuskindlustushüvitist 9000 inimesele ehk 26 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 449 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,4 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai oktoobris 6800 inimest ehk 20 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa oktoobris 395 inimesele. Keskmine oktoobris määratud hüvitis oli 2047 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 847 000 euro. Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa oktoobris 62 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli oktoobris 2264 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 220 000 euro.

Töövõime hindamise taotlusi esitati oktoobris 4300. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 2400 ja puuduv töövõime 1200 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 671 inimesel. Töövõimetoetust maksti oktoobris 31 400 inimesele kogusummas ligikaudu 7,8 miljonit eurot. Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati sotsiaalmaks 21 800 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa oli oktoobris üle 3 miljoni euro.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles