Riigikontroll toob veel välja: Eestil on terav probleem tööjõuga
Lisatud graafik!

Eestis kasvavad palgad kiiremini kui töötajate tootlikkus.

FOTO: Liis Treimann

Värskest riigikontrolli aastaaruandest selgub, et Eestil on üsna suur probleem tööjõu tootlikkusega, mis seisis kuus aastat paigal ja on viimastel aastatel suisa kahanema hakanud.

«Eesti Pank on rõhutanud, et ehkki ettevõtted on suutnud ka kiirenevate tööjõukulude tingimustes kasumeid taas suurendada, ei ole ettevõtjate, töövõtjate ja riigi jõukuse kasv pikaajaliselt võimalik, kui Eesti ettevõtete tootlikkuse kasv ei edesta naabrite oma. Aga just tootlikkuse kiduv kasv on üks Eesti majanduse teravamaid probleeme ja väljakutseid,» märgib riigikontroll oma värskes aruandes.

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat andmetest nähtub, et Eesti tööjõu tootlikkus on võrreldes Euroopa Liidu keskmisega olnud kuus aastat sisuliselt samal tasemel ja viimasel paaril aastal pigem kahanenud. 2016. aasta lõpu seisuga moodustas tootlikkus 71,3 protsenti ELi 28 liikmesriigi keskmisest, mis on väiksem kui aastatel 2012–2014.

 

Riigikontroll märgib oma aastaaruandes, et samal ajal on Eestis tööjõukulud kasvanud tootlikkusest kiiremini. Üks majanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ilmestav näitaja on tööjõu ühikukulu, mis oli 2016. aastal 23 protsenti kõrgem kui 2010. aastal. See tähendab, et Eestis valminud toodang nõuab ligi veerandi võrra rohkem tööjõukulusid, märgib riigikontroll. 

Samas on näiteks Soomes-Rootsis tööjõu ühikukulu samal ajal tõusnud 11 protsenti. Kuigi tööjõu ühikukulu Eestis 2017. aasta esimesel poolaastal langes ehk tootlikkus kasvas palkadest kiiremini, hoiatab Eesti Pank, et ilma täiendavate investeeringuteta tootlikkuse suurendamisse ja jätkuva palgasurve tõttu tööturul võib see kasv jääda ajutiseks.

Ka valitsuse kinnitatud Eesti konkurentsivõimet käsitleva arengukava «Eesti 2020» üks eesmärk on kasvatada tootlikkust tööjõukuludest kiiremini. Selle eesmärgi saavutamisega on jätkuvalt probleeme. Kui Riigikontroll 2014. aastal «Eesti 2020» näitajate, sh ka majandusarengu indikaatoreid käsitles, oli tööjõukulude olukord parem kui aastal 2016.

Tootlikkuse kasvu üks eeldusi on ettevõtete soov ja võimekus investeerida. Mitte alati pole sellised investeeringud seotud ehitustegevusega, kuid kui riigi liiga aktiivne investeerimispoliitika saab takistuseks vajalikele erasektori investeeringutele (sest ehitades, uusi tarkvaralahendusi tellides või muid teenuseid ostes konkureerivad riik ja erasektor samadele töötajatele), võib see pärssida ka tootlikkuse kasvu.

Riigil on seetõttu oluline jälgida majanduskonjunktuuri ja kasutada täiendavat raha majanduse elavdamiseks taas siis, kui erasektoril kehvemini läheb, leiab riigikontroll. Selleks aga peab seda raha koguma ja säilitama laenuvõimekuse.

Tagasi üles