Omavalitsused: kriisi tõttu kannatasid enim teed ja tänavad

Auklik tänav.

FOTO: Toomas Huik

82 protsendi omavalitsuste hinnangul mõjus hiljutisest majanduskrisiist tingitud tulude vähenemine kõige laastavamalt teede ning tänavate ehituse ja korrashoiu valdkonnale, nähtub riigikontrolli küsitlusest.


Riigikontroll teatas, et analüüsis valdade ja linnade finantsnäitajaid ning kogus omavalitsusjuhtide arvamusi selle kohta, kuidas on perioodil 2009 kuni 2010 koos majanduskliima jahenemisega kaasnenud tulude vähenemine mõjutanud omavalitsusasutuste töökorraldust, avalike teenuste pakkumist ja hakkamasaamist.

Kriisiperioodil vähenesid omavalitsuste tulud 2008. aastaga võrreldes lgi 2,9 miljardi krooni (180 miljoni euro) ehk 13 protsendi võrra. Tulude vähenemist koges ligi 90 protsenti omavalitsustest.

Omavalitsuste esitatud andmetest selgub, et 2010. ja 2008. aasta võrdluses on nad väljaminekuid kokku tõmmatud ligikaudu 4,2 miljardi krooni (268 miljoni euro) ulatuses. Pea kolmandikus omavalitsustes on see omavalitsusjuhtide arvates halvendanud teenuste kättesaadavust.

Valdkonniti sai tulude vähenemisest omavalitsuste hinnangul enim kannatada teede ning tänavate ehitus ja korrashoid. Absoluutsummades vähenesid enim aga omavalitsuste kulutused haridusele.

Probleeme rahaliste kohustuste täitmisel on kogenud kolmandik omavalitsustest. Enim on esinenud probleeme võla tähtaegse tasumisega kaupade ja teenuste hankijatele – seda on kogenud 27 protsenti omavalitsusest.

Riigikontroll ei saa aga enda kinnitusel omavalitsuste hinnangut avalike teenuste kättesaadavuse muutuste kohta kinnitada ega ümber lükata, sest endiselt ei ole riik kõige üldisemaltki kindlaks määranud teenuste miinimumtaset või kvaliteedinõudeid.

Mullu kevadel koostas riigikontroll ülevaate omavalitsuste tulude, kulude ja finantsseisu muutusest 2009. ja 2008. aasta võrdluses ning tõdes, et omavalitsuste reaktsioon majanduskriisile, mis pidanuks väljenduma eelarvekulude vähendamisena, jäi aeglaseks. 2010. aasta andmeid eelnevale lisades saab aga riigikontrolli sõnul täheldada, et mitmed omavalitsused on teinud viimasel aastal täiendavaid kulukärpeid ning eelarvete seisu on oluliselt parandatud.

Tagasi üles