Simson rongipileti hinnatõusust: vaja on tõsta Elroni töötajate palka

Minister Kadri Simson.

FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX POSTIMEES

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnul on Elroni rongipiletite hinnatõus vältimatu, kuna muuhulgas tuleb tõsta ka Elroni töötajate palka.

„Elroni piletihinnad on olnud muutumatud mitu aastat, samal ajal on üldine hinnatõus olnud ligi kuus protsenti. Täna oleme olukorras, kus on vaja tõsta Elroni töötajate palka, millest üks osa on planeeritud  mõnevõrra suuremast piletitulust," selgitas Simson.

Tema sõnul on plaanis tihendada reisirongide sõidugraafikuid kõige suurema täitumusega liinidel, mis võimaldab pakkuda sõitjatele senisest paremat teenust tihedamate väljumistega. "Reisirongide eripärast tuleneb, et mida suurem on reiside ja reisijate arv, seda suurem on riigi poolne dotatsioonivajadus," rääkis Simson.

"Ehkki riik lisab järgmisel aastal Elronile dotatsiooni üheksa miljonit eurot enam kui tänavu, läheb see suureneva raudtee kasutustasu katmiseks. Suurenev piletitulu on võimalik aga suunata teenuse kvaliteedi parandamiseks. Lisaks annab määrus Elronile võimalusi hindu rohkem diferentseerida ehk pakkuda väiksema täitumusega liinidel odavamat ja suurema täitumusega liinidel suuremat hinda, mis aitab hajutada liinide koormust," lisas Simson.

Simson esitas teisipäeval rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks määruse, mille alusel tõuseb elektri- ja diiselrongides sõidupiletihind keskmiselt 3 kuni 5 protsenti, hinnatõusuga plaanitakse teenida lisatulu 600 000 eurot.

Määruse "Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeima tariifi ja kõrgeima piletihinna kehtestamine raudteeliikluses korraldataval sõitjateveol" kohaselt suureneb raudteeliikluses nii sõidukilomeetri kui ka piletihinna maksimumhind.

Ühe tsooni pileti hind suureneb 1,20 eurolt 1,30 eurole ning mitut tsooni läbivaid piletihindu tõstetakse 20 sendi võrra. Piletihinnad tõusevad keskmiselt 3 kuni 5 protsenti.

Seejuures on määruse kohaselt tavapärasest kiirematel liinidel, mille ühendusaeg on võrreldava tavaliini ühendusajast vähemalt 10 protsenti kiirem, lubatud kehtestada kuni poole kõrgem piletihind. Lisaks sellele on ka diiselrongide esimeses klassis sõitjatele lubatud kehtestada kuni 50 protsenti kõrgem hind.

Määruse seletuskirjast selgub, et tulenevalt reisijanõudlusest suurenevad raudteeveo-ettevõtjate veomahud, mis omakorda tähendab kulude suurenemist ning vajadust tõsta piletihinda.

Praegu kehtivad sõidukilomeetri ja piletihinnad kattuvad majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt 2015. aastal kehtestatud maksimummääradega.

Määruse rakendamisel piletihindade tõusuga seotud raudteeveo-ettevõtja täiendavad tulud on hinnanguliselt 600 000 eurot. Võimalikust piletihinna tõusust tekkiv täiendav tulu suunatakse avaliku teenindamise kohustustega kaasnevate kulude katmiseks. Määrus jõustub 2017. aasta 10. detsembril.

Eestis korraldab rongiliiklust Elroni kaubamärgi all tegutsev riigile kuuluv ettevõte Eesti Liinirongid AS, mis pakub ühistransporti elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti rongiliinidel. 2016. aastal tehti Elroni rongidega 6,8 miljonit reisi.

Tagasi üles
Back