Erikontroll: Arsenali tehase kinnistu müüdi Rosimannusega seotud firmale liiga odavalt
Lisatud Rain Rosimannuse kommentaar

Arsenali keskus Põhja-Tallinnas.

FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Riigi Kinnisvara läbi viidud erikontroll tuvastas analüüsitud seitsme kinnistu müümisel mitmeid puudusi müügikorralduse sisemiste reeglite järgimises, sealjuures müüdi Arsenali keskuse kinnistu ilmselt liiga odavalt.

Endise Arsenali tehase kinnistu enampakkumise võrdlemisi lühike tähtaeg võis piirata potentsiaalset konkurentsi ja kinnistu müügihind oli suure tõenäosusega turuväärtusest madalam, teatas RKAS.

Jaanuari alguses kirjutas Äripäev, kuidas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) müüs 2012. aastal Arsenali keskuse kinnistu 1,52 miljoni euroga ettevõttele, kus oli aastaid avalikkusele teadmata optsioon ettevõtjal ja Reformierakonna liikmel Rain Rosimannusel. Samal ajal juhtis RKASi nõukogu hilisem peaminister reformierakondlane Taavi Rõivas.

Arsenali keskuse kinnistu enampakkumise perioodi pikkus, kinnistu lõplik hind ja võimalik poliitiline korruptsioon nende asjade taga tekitasid küsimusi nii ajakirjanduses kui ka riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis, kes seda teemat uurima hakkas.

Arsenali tehase puhul leidis erikontroll, et alghinna määramise aluseks oli vana hindamisakt, pakkumuste tähtajaks kujunes vaid 3 nädalat ning ostja esindaja oli teistest rohkem informeeritud. Seetõttu ei olnud protsessi läbiviimine erikontrolli hinnangul piisavalt läbipaistev. Tehingu hind oli suure tõenäosusega turuväärtusest madalam ning enampakkumise võrdlemisi lühike tähtaeg võis piirata potentsiaalset konkurentsi. Küll kinnitas erikontroll, et Arsenali puhul ei tuvastatud ei RKASis ega selle endises tütarettevõttes AS Erika Neli huvide konflikte ega korruptsioonivastase seaduse või sisekorra rikkumist, kui objekt müüdi Arsenal Center OÜ-le.

Rain Rosimannus märkis vastuses Postimehele, et tal pole erikontrolli hinnangule, et Arsenali puhul ei tuvastatud huvide konflikte ega korruptsioonivastase seaduse või sisekorra rikkumist,  mitte midagi lisada.  «Osalesin väikeinvestorina kõigile avalikul enampakkumisel, mille ausalt võitsime ja seda ajal, kui minu Riigikogust lahkumise järgne tasustatud üleminekuperiood oli juba lõppenud, » selgitas Rosimannus.

Rosimannus lisas, et kui Eesti riigivanker siiski mõnest küljest logiseb, siis peavad sellest järelduse tegema need, kes selle eest vastutasid ja vastutavad. «Mina olen riigiametist eemal juba aastast 2011.»

Riigihalduse minister Jaak Aab on tutvunud erikontrolli tulemustega. „Kontroll tuvastas mitmeid puudusi müügikorraldust reguleerivate sisemiste reeglite järgimises ja seetõttu võis RKAS saada majanduslikku kahju,“ ütles Aab. „Näiteks vajab parandamist vara müügi alghinna määramise ning läbipaistvuse tagamise protsess, et kindlustada äriühingule kinnisvara müügist võimalikult suur tulu ning müügihinda positiivselt mõjutav konkurents.“

Riigihalduse ministri korraldusel tuleb RKASi juhatusel hiljemalt selle aasta lõpuks välja töötada tegevuskava kinnisvara müügiprotsessi sisemiste reeglite ja praktika muutmiseks lähtudes erikontrolli tähelepanekutest ja järeldustest. „Pean vajalikuks, et RKASi nõukogu korraldaks järelevalvet kinnisvara müügikorralduse muudatuste tulemuslikkuse üle,“ lisas Aab. 

Erikontroll tuvastas RKASi müügiprotsessi reguleerivate sisemiste kordade ja väljakujunenud hea tava eiramist ning tehingute kasumlikkust potentsiaalselt piirava praktika kasutamist. Kinnistute müümisel ei tuvastatud aga huvide konflikte ega korruptiivseid toiminguid. Näiteks müügiplaane ei suudetud alati hoida asutusesisesena ja see lõi mõnele ostuhuvilisele võimaluse hakata varem tehingu võimalikke finantseerijaid otsima. Lisaks on enampakkumiste perioodid olnud lühemad ja müüdava vara väärtuse eksperthinnangud vanemad kui müügikorras sätestatud.

RKAS-i sisemiste protseduuride parandamiseks ja tõhustamiseks andis erikontroll mitmeid soovitusi. Näiteks soovitatakse viia kinnisvara enampakkumisega müügil alghinna määramiseks läbi täiendav turuväärtuse hindamine kui viimasest hindamisest on möödunud rohkem kui 6 kuud, kasutada kinnisvara müügiprotsessis elektroonilist menetlust, välistada informatsiooni asümmeetria tekkimise võimalus, lisada kinnisvara võõrandamise protseduuri minimaalne pakkumuste esitamise periood jne.

Kuidas erikontroll läbi viidi?

Erikontroll viidi läbi RKASi ainuaktsionäri esindaja, eelmise riigihalduse ministri Mihhail Korbi jaanuarikuise otsuse alusel, et selgitada välja, kas Arsenali keskuse kinnistu müük oli seadusega kooskõlas.

AS Deloitte Audit Eesti ja Advokaadibüroo Deloitte Legal OÜ hindasid riigihanke tulemusena RKASis ja AS Erika Neli läbi viidud seitsme objekti võõrandamist (müügihind kokku 7,3 miljonit eurot) perioodil 2012–2016. Selleks viidi läbi vastavusanalüüs tehingute õiguspärasuse ja läbipaistvuse hindamiseks, tehingute majandusliku põhjendatuse analüüs ja vastavusanalüüs huvide konflikti ja/või korruptiivse tegevuse hindamiseks. 

Tagasi üles