Soome suunab Junckeri plaani raha pagulastesse

Rootsist saabunud pagulaste registreerimise keskus Tornios, Soomes.

FOTO: Sander Ilvest

Soomlased on Euroopa investeerimiskava ehk Junckeri plaani rahastuse toel pannud tööle Euroopa esimesed sotsiaalse mõju osakud, mis investeeritakse 3700 riiki tulnud pagulase ja sisserändaja olukorra parandamiseks.

Junckeri plaani ehk EFSI (Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond) investeerimiskava raames sai sellel kevadel rahastust esimene sotsiaalse mõju osakute projekt Euroopas. 

EFSI toel sõlmisid Euroopa Investeeringute Fond (EIF), Soome investeerimisettevõte Epiqus, mis ongi keskendunud sotsiaalse mõjuga investeerimisprojektidele, ja Soome majandus- ja tööhõiveministeerium sellesisulise lepingu juuni alguses.

Programmi eesmärgiks on toetada 3700 pagulase ja sisserändaja olukorra parandamist Soomes, aidates neil tööd leida. Selle raames toetatakse neid ka nii karjäärinõustamise kui ka ametialase väljaõppega. EIFi investeeringu suurus oli 10 miljonit eurot. 

Tegemist on esimese omataolisega seetõttu, et lisaks tavalise kapitaliinvesteeringu asemel investeeritakse ühiskondlikku mõjusse, mis edu korral peaks investorile ka raha tagasi tooma. Epiquse programmi raames ostetakse sotsiaalteenuseid, mille eesmärk on teenindada 3700 pagulast.

Küll aga ei kasuta antud mudelis kohalik omavalitsus või valitsus ühe kindlaks määratud hanke võitja teenuseid. «Selle süsteemi puhul saavad teenust pakkuda kõik, kes tahavad,» rääkis lõppeva nädala neljapäeval Brüsselis Euroopa ajakirjanikele Epiquse partner Jussi Nykänen. 

Väljamaksed toimuvad antud juhul tulemuste põhjal (payment by result - ing k). Kuna eesmärgiks on pagulaste tööle aitamine, siis mõõdetakse tulemusi tööle aidatud pagulaste maksutulu pealt. «Kui see pole piisavalt hea, siis valitsus ei maksa,» kirjeldas Nykänen.

Kuna panustatakse pagulaste ja sisserändajate tööle saamise võimaluste parandamisse, siis aidatakse selle käigus ka tööjõupuuduse käes vaevlevatel ettevõtetel töökäsi leida, märkis Epiquse partner. 

Kuigi Soome projektiga alustati alles napilt pool aastat tagasi, on tänaseks juba sada inimest selle raames tööle saanud ja parasjagu osaleb programmis 400 inimest. Oma mudelit rakendades aitab Epiqus Soome valitsusel kokku hoida 28 miljonit.

Sotsiaalse mõju osakute projektid võimaldab riskide jagamist avaliku ja erasektori vahel, aidates valitsusel kohalikul, regionaalsel ja riigi tasandi parandada senist raha kasutamist ja suurendada erinevatele ühiskondlikele teenustele tehtavate kulutuste lisaväärtust.

Sisuliselt finantseerib iga sotsiaalse mõju osakute programm sotsiaalsete probleemide ennetust ja eesmärgiks on aidata sellega kaasa suuremale süsteemi muutusele.

Nii Euroopas kui maailmas tervikuna on tegemist üsna uue, kuid järjest rohkem kõlapinda saava lähenemisviisiga.

Tagasi üles
Back