Ebamugavust tekitanud öised ehitustööd Tallinna lennujaamas said läbi

Öised ehitustööd lennujaamas 2016. aasta suvel

FOTO: Kuvatõmmis videost

Kaks aastat kestnud ehitustegevus Tallinna Lennujaama lennuliiklusalal on jõudnud lõpusirgele ning lõppenud on  öised ehitustegevusest tulenevad lennuraja sulgemised. 

Alates tänasest on Tallinna Lennujaamas kasutusel kaasaegne ja keskkonnasäästlik lennuvälja tuledesüsteem, mis tagab pilootidele parema nähtavuse halbade ilmastikutingimuste korral ning suurendab lendude regulaarsust, teatas lennujaam.

Lennujaama käitusdirektori Einari Bambuse sõnul ei mõjutanud suuremahulised lennuliiklusala ehitustööd plaanilist lennuliiklust märkimisväärselt.

«Lennuraja öine sulgemine mõjutas kahe aasta jooksul kokku 10 lendu, kuid sama perioodi jooksul toimus lennuoperatsioone üle 24 tuhande,» märkis Bambus. «Täname reisijaid mõistva suhtumise eest ning vabandame nende ees, kelle reisimist ehitustegevus mõjutas,» lisas ta.

34 miljonit eurot maksnud ehitustööde käigus rekonstrueeriti olemasoleva lennuraja 20 aasta vanune kattekonstruktsioon, pikendati lennurada 3480 meetrini ning parandati ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade süsteemi.

Arendusprojekti eesmärgiks oli tõsta Tallinna Lennujaama lennuohutuse taset, tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist ning leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju ümbritsevale keskkonnale läbi lennujaama keskkonnaseisundi parendamise.

Keskkonnaseisundi parendamiseks rajati lennuvälja idasuunale täiendav õhusõidukite jäätõrje ala, ehitati välja keskkonnanõuetele vastavad lumesulamisplatsid, rajati lumesulamisvete ärajuhtimis- ja monitooringusüsteemid ning ehitati nõuetekohane mootorite testimise ala.

Lennuliiklusala arendamine jätkub aastatel 2019–2020, mil lennuväljale ehiatakse täiendavaid õhusõidukite seisuplatse, lõunapoolset ruleerimisteed ning jätkatakse keskkonnamõjusid leevendavate tugirajatiste väljaehitamist.

Ehitustöid teostas peatöövõtjana Lemminkäinen Eesti AS ning ehituse maksumusest pool kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Tagasi üles