Kohus tunnistas Eesti Bussi pakkumuse Tartu bussiveohankel vastavaks

Eesti Buss OÜ-le kuuluv Sebe buss.

FOTO: Aldo Luud/Õhtuleht

Tartu halduskohus tühistas riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) otsuse ning tunnistas Eesti Buss OÜ pakkumuse Tartu bussiveohankel vastavaks.

Kohus leidis, et VAKO-l puudus õigus Hansa Bussiliinide vaidlustust sisuliselt menetleda, kuna vaidlustuse esitamisel rikuti kaebeõigust ja see oli esitatud tähtaega rikkudes. Kohus nõustus Eesti Bussiga, et Hansa Bussiliinidel puudub antud asjas kaebeõigus.

«Vaidlustuse esitamise hetkel olid pakkujad paremusjärjestustes, kus esimene oli GoBus, teine Eesti Buss ja kolmas Hansa Bussiliinid. Kohus leidis, et vaidlustuse esitamise ajal ei olnud kolmandal kohal olnud Hansa Bussiliinidel kaebeõigust, et kontrollida Eesti Bussi pakkumuses arvutusvea parandamise õigsust,» ütles Tartu halduskohtu pressiesindaja Krista Tamm. Samuti leidis kohus, et Hansa Bussiliinid esitasid vaidlustuse kaebetähtaega rikkudes.

Kuna kohus tühistas nimetatud põhjustel VAKO otsuse, ei analüüsinud kohus vaidlustust sisuliselt ehk selles osas, kas hankijal oli õigus parandada arvutusviga Eesti Bussi pakkumuses või mitte. Kohus märkis ka, et arvutusvea parandamine iseenesest ei rikuks kuidagi Hansa Bussiliinide õigusi, kuna selle vaidluse tulemus ei viiks viimast hankelepingu sõlmimiseni.

Otsus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 9. oktoobrini.

«Vaidlus Eesti Bussiga tekkiski olukorras, kus Hansabussile arusaamatult muudeti avamiste protokollis nähtuvat maksumust, avalikustatud pingereas on Hansabuss olnud alati teisel kohal,» ütles Hansabussi esindav vandeadvokaat Kuldar-Jaan Torokoff augustis BNS-ile. «Hankija väitis, et justkui parandas mingit viga, VAKO ütles, et tegelikult hoopis muudeti pakkumust, mis on keelatud ja seetõttu tühistati vastavaks tunnistamine.»

Vaidlusaluses riigihankes esitatud pakkumuste pingerea esikolmikus oli 2019. aasta madalaim kogumaksumus GoBusil, 6,6 miljonit eurot, järgnesid Eesti Buss ligi 7,3 ja Hansabuss umbes 7,5 miljoni euroste pakkumustega. Enne Eesti Bussi pakkumuse muutmist oli nende kogumaksumus 7,8 miljonit eurot.

Tartu halduskohtu menetluses on Tartu bussiveohankega veel Hansa Bussiliinide kaebus VAKO otsuse kohta, millega jäeti Hansa Bussiliinide vaidlustus GoBusi pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise osas rahuldamata. Kohus teeb selles asjas otsuse teatavaks 10. oktoobril.

Tartu linnavalitsus kuulutas 2016. aasta detsembris välja uue hanke Tartu linnaliinidele vedaja leidmiseks kümneks aastaks, sama aasta märtsis väljakuulutatud hange tõi kaasa vaidlustused ning seetõttu tuli kehtivat lepingut AS-iga Sebe pikendada kahe aasta võrra 2019. aasta juuni lõpuni.

Tagasi üles