ELi ministrid Tallinnas: digimajanduse maksustamisega tuleb kiiresti edasi liikuda

Rahandusminister Toomas Tõniste.

FOTO: Tairo Lutter

Euroopa Liidu rahandus- ja majandusministrid arutasid laupäeval Tallinnas toimunud mitteametlikul kohtumisel äriühingute rahvusvaheliste maksureeglite uuendamist, et neid saaks edaspidi rakendada ka digitehnoloogiat kasutavate ettevõtete võrdsemal maksustamisel.

«Meie jaoks on oluline jõuda uute, digimajanduse ärimudeleid kaasavate rahvusvaheliste maksureegliteni. Need tagaksid kõigi ettevõtete maksustamise olenemata tegevusalast ja -kohast. Ma loodan, et tänane (laupäevane) arutelu aitas meid sammu võrra sobivale lahendusele lähemale,» ütles rahandusminister Toomas Tõniste pärast kohtumist. «Digimajandusega kaasnevatest maksuprobleemidest ja uute lahenduste vajadusest on räägitud juba pikemat aega. Ettevõtted peavad aga samal ajal tegutsema ebavõrdsetes tingimustes. Riigid jäävad ilma maksurahast ja kehtestavad kahju korvamiseks ühepoolseid meetmeid. See aga kahjustab ühisturgu ja kogu Euroopa Liitu.»

Ministrid olid üksmeelel, et digimajanduse maksustamisega tuleb kiiresti edasi liikuda ja nad soovivad ühiste seisukohtadeni jõuda juba ametlikul ministrite kohtumisel detsembris. Tõniste leidis, et mida kiiremini lahendus leitakse, seda parem, kuna nii on võimalik tagada ettevõtete õiglasem maksustamine ja luua parem ärikeskkond. Ühine, kogu Euroopa Liitu hõlmav lahendus on Tõniste sõnul oluline ka seetõttu, et liikmesriikide erinevad maksureeglid võivad kaasa tuua mitmekordse maksustamise ja viia selleni, et äri ajamine väljaspool Euroopa Liitu on ahvatlevam kui liidu sees.

«Kui me suudame Euroopa Liidu sees lähenemises kokku leppida, siis saame mõjutada ka üleilmseid reegleid meile sobivas suunas. Oleme üksmeelsed, et üleilmne lahendus on parim lahendus,» ütles Tõniste.

Digimajanduse ärimudelid erinevad tuntavalt traditsioonilise majanduse ärimudelitest. Tihti tegutsevad sellised ettevõtted virtuaalselt paljudes riikides. Rahvusvahelised reeglid äriühingute kasumi maksustamise vallas lähtuvad aga endiselt eeldusest, et maksustatava kasumi tekkimiseks on vaja ettevõtetel olla füüsiliselt kohal. See võimaldab paljudel ettevõtetel jätta maksud tasumata, kuna maksureeglid on aegunud. Seetõttu ei saa sellist olukorda lahendada ka lihtsalt meetmetega, mis takistaks maksudest kõrvale hoidmist.

Reeglite ajakohastamisel on Eesti hinnangul oluline loobuda nõudest, et ettevõte peab olema riigis füüsiliselt kohal või omama seal varasid, ning asendada see virtuaalse tegevuskoha kontseptsiooniga. See eeldab veel ka täpsemat kokkulepet virtuaalsete maksumaksjate kohta, kes peavad hakkama makse maksma.

Tagasi üles