OECD: Eesti peab investeerima tootlikusse ja roheenergiasse

Tuulepark Pakris.

FOTO: Sander Ilvest

OECD hinnangul peab Eesti keskenduma kõrgema lisandväärtusega toodete ekspordile ja investeeringutele produktiivsusesse ning roheenergiasse.

OECD märkis oma Eesti kohta käivas analüüsis, et Eesti majandusel on mitmeid tugevaid külgi. Välja toodi hea ettevõtluskeskkond, kõrge haridustase ja tööhõive ning innovatiivne info- ja sidetehnoloogia sektor.

Samas leiti, et hoolimata hiljutisest kiirenemisest, on Eesti majanduskasv viimastel aastatel olnud pettumust valmistav. Probleemina toodi välja tõsiasi, et veerand rahvastikust on endiselt vaesusohus, mistõttu tuleks prioriteediks seada sotsiaalne kindlustatus ning elukestev õpe, mis lubaks muutustele haavatavatel inimestel oludega paremini kohaneda.

Kuigi Eesti on OECD hinnangul maailmakaubandusse hästi integreeritud, möönati, et madala lisandväärtusega tooted moodustavad endiselt suurema osa ekspordist ja seega tuleks julgustada koostööd ettevõtete ja teadlaste vahel kuid ühtlasi ka oskustööliste välismaalt sissetoomist.

Analüüsis märgiti ka investeeringute nõrgenemist, eriti projektidesse, mille eesmärk on tõsta produktiivsust. OECD hinnangul takistab oskusteabe puudumine ettevõtetel laieneda ja investeerida teadmiste põhisesse kapitali. Innovatiivsetesse väikeettevõtetesse investeerimist takistab OECD hinnangul ka pankrotis firmade laenude nõrgemapoolne tagasinõudmine.

Investeeringuid tuleks suurendada ka roheenergiasse, et vähendada põlevkivitööstusest tulenevat saastet ja saavutada energiatõhususe eesmärke, leidis OECD.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles