Töötukassas on kõige rohkem lööki müüjatel ja klienditeenindajatel

Kauplus

FOTO: Marianne Loorents

Augustikuu lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 29 440 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6 protsenti. Kõige rohkem tööpakkumisi on teenindus- ja müügitöötajatele, selgub töötukassa statistikast. 

Augustikuu lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 29 440 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6 protsenti. Kui üldjuhul suvekuudel registreeritud töötuse määr langeb, siis tänavu on alates maist töötuse määr püsinud töövõimereformi mõjul stabiilsena.

Nende töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud, vähenes juuliga võrreldes peaaegu 2 protsenti ja aastaga võrreldes peaaegu 6 protsenti. Vähenenud töövõimega töötuid oli augustis seevastu juulikuust 2,5 protsenti rohkem ja aastaga on nende arv peaaegu kahekordistunud. Augusti lõpu seisuga moodustasid vähenenud töövõimega inimesed kõikidest registreeritud töötutest 30 protsenti. Jaanuariga võrreldes on vähenenud töövõimega töötute osatähtsus suurenenud kümne protsendipunkti võrra.

Registreeritud töötuse määr oli augustis jätkuvalt kõrgeim Ida-Virumaal (9,7 protsenti) ja Valgamaal (8,2 protsenti) ning madalaim Harjumaal (3,4 protsenti) ja Saaremaal (3,6 protsenti).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid augusti lõpus lihttöölised (23 protsenti), teenindus- ja müügitöötajad (18 protsenti) ning oskustöötajad ja käsitöölised (16 protsenti). 

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 5 184 uut tööpakkumist  (66 protsenti neist läbi e-töötukassa). Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes 33 protsenti suurem ning aastataguse ajaga võrreldes 2 protsenti väiksem.

Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9 829. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (24 protsenti), oskustöötajatele ja käsitöölistele (23 protsenti) ning lihttöölistele (20 protsenti) pakutavad töökohad. 

Augustikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3 510 inimest (sealhulgas 686 vähenenud töövõimega inimest). Tööalasel koolitusel osales 2 014 ja tööotsingu töötoas 1 214 inimest.

Tööpraktikal osales 767, tööharjutusel 232 ning tööklubis 412 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 661 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti augustis 1 312 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 50 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 62 uut töökohta.

Palgatoetusega oli augustis töötamas 1 620 inimest. Lisaks osales veel 6 155 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 1 595 inimest, kogemusnõustamisel 32 inimest ja kaitstud töö teenust osutati 258 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku osales teistel teenustel veel 2 533 inimest. 

Augustis osales töötavatele inimestele pakutaval koolitusel 80 inimest. Kvalifikatsiooni saamise kulu hüvitati augustikuus 2 töötavale inimesele. Tööandjatele mõeldud koolitustoetusega muutuste olukorras oli augustikuus koolitusel osalemas 4 inimest.

Töötukassa maksis augustus töötuskindlustushüvitist 9 606 inimesele ehk 28 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 441 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,7 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai augustis 6 851 inimest ehk 20 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa augustis 373 inimesele. Keskmine augustis määratud hüvitis oli 1 485 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 518 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa augustis 48 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli augustis 2 386 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 77 tuhande euro.

Tagasi üles