Viru McDonalds pööras majaomanikuga tülli

McDonaldsi Viru tänaval.

FOTO: Uwe Gnadenteich

Viru tänava McDonalds põhjustab majaomanikule hulga meelehärmi – üürileandja heidab kiirtoiduketile ette räpasust ja tuleohutusnõuete rikkumist. 

Eesti esimene McDonalds tegutseb Tallinna vanalinnas aadressil Viru 24, majas, mis kuulub ettevõttele Casa Estone OÜ. Viimasel on aga kiirtoiduketile rida etteheiteid.

Casa Estone juht Jaanika Mägi-Klimenkova kaebas augusti lõpus saadetud kirjas Tallinna Linnavalitsusele, et McDonalds rikub tuletõrjenõudeid. Selle tõestuseks on ta tellinud isegi Antifire Tuleohutuslahendused OÜlt eksperthinnangu.

Antifire leidis, et McDonalds rikub tuleohutusnõudeid viies punktis, muu hulgas ladustab evakuatsiooniteel põlevmaterjali ja mööblit, lisaks on see raskesti läbitav ning juurdepääs tulekustutusvahenditele vägagi piiratud.

«Loetletud rikkumised tuleb lugeda väga tõsisteks, mille arvelt seatakse ohtu nii omaniku vara kui ka hoones viibivate isikute turvalisus. Sellises olukorras ruumide kasutamine ei ole lubatav,» seisab hinnangus.

Lisaks sellele viitab Casa Estone veterinaar- ja toiduameti tänavu augustis tehtud ettekirjutusele. Amet tuvastas toona McDonaldsi toidukäitlemise alalt katmata jäätmenõud, lisaks tehti ettekirjutus ületäidetud prügikonteineri ja nõutele mittevastava pakkematerjalide ladustamise ja seeläbi toidu saastumisohu kohta.  

Kolmanda asjana ütleb majaomanik, et McDonalds ei suuda väliterrassil elementaarset puhtust hoida. «On tähelepanuväärne, et vanalinnas on hulgaliselt ka muid toitlustust pakkuvaid väliterrasse, kuid kuskilt ei lähtu sellises mahus prahti,» kirjutab Casa Estone juht. Tema sõnul on McDonalds Viru tänava alguseks, mille kaudu suunduvad vanalinna päevas tuhanded turistid. «McDonaldsist lähtuv prügi ja räpasus vajutab meie visiitkaardile aga olulise pitseri.»

Seetõttu teeb Casa Estone OÜ ettepaneku, et kuivõrd McDonalds ei suuda täita elementaarseid puhtuse nõudeid, siis järgmisel aastal talle enam väliterrassi avamiseks luba ei anta.

Tagasi üles