Finantsinspektsioon võitis 10-miljonilise kahjunõude vaidluse Gildi investoritega
Täiendatud kl 18.29!

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

FOTO: Peeter Langovits

Riigikohus tegi 30. augustil otsuse, millega rahuldas Finantsinspektsiooni varasema määruskaebuse ja lõpetas menetluse kohtuasjas, milles nn Gildi investorid nõudsid üle 10 miljoni eurose kahju hüvitamist.

«Meil on hea meel, et Riigikohus lõpetas nn 10 miljoni kohtuasjas vaidluse, kuna nõue oli selgelt aegunud,» sõnas Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. «Olen veendunud, et antud asjas püüdis rühm kaebajaid kuldkala kohast, kust seda õiguslikult püüda ei saanud.»

First Telecom Trading OÜ, HHL Rühm Osaühing, OÜ Artis Holding, Silma LK Saunja Sihtasutus, OÜ Mühlberg Mööbel, Osaühing AKRON, Ants Mailend, E.V.I. OÜ, Osaühing Element Ehitus, BPF Financing OÜ ja Pirshagi OÜ esitasid 15. detsembril 2015 Finantsinspektsioonile taotluse, milles nõudsid üle 10 miljoni eurose kahju hüvitamist.

Etteheited põhinesid Seaside Residence Baku 2007. aasta juulis korraldatud võlakirjade emissioonil, millega sooviti arendada kinnisvara projekti Aserbaidžaanis Mardakan-Šuvalani küla lähistel.

Finantsinspektsioon jättis taotluse rahuldamata, kuna see oli aegunud. Seejärel pöördusid kaebajad 14. märtsil 2016 kaebusega Tallinna Halduskohtu poole.

Riigikohus lõpetas vastavas asjas menetluse, kuna kaebajate nõue oli aegunud. Riigikohtu hinnangul pidid kaebajad hiljemalt 2012. aasta veebruari lõpuks olema teadlikud tagajärgedest, mida nad kahjuna käsitlevad ja Finantsinspektsioonile ette heidavad.

Samuti toonitas Riigikohus, et kaebajad on vastaval perioodil oma õiguste kaitseks kasutanud ka vandeadvokaadi abi ega saa oma teadmatust kogenematusega põhjendada.

Vastava määruse kohaselt jäid kohtukulud kaebajate kanda ning määrus ei kuulu enam edasikaebamisele.

First Telecom Trading OÜ, HHL Rühm Osaühing, OÜ Artis Holding, Silma LK Saunja Sihtasutus, OÜ Mühlberg Mööbel, Osaühing AKRON, Ants Mailend, E.V.I. OÜ, Osaühing Element Ehitus, BPF Financing OÜ ja Pirshagi OÜ esitasid 15. detsembril 2015 finantsinspektsioonile taotluse, milles nõudsid üle 10 miljoni eurose kahju hüvitamist.

Kaebuse finantsinspektsiooni vastu esitasid lõplike kasusaajatena Olari Taal, Hülvi Taal, Marcel Vichmann, Hans Luik, Enn Veskimägi, Kristjan Thor Vähi, Marek Pärtel, Maido Kiviorg, Taavo Tallo, Aivo Kuldmäe, Aivar Korela, Enn Vilgo, Viljo Laul ja Ants Mailend. Tegemist oleks olnud esimese korraga, kui keegi nõuab kohtus riigilt, et see hüvitaks tegevusetusega tekitatud kahju.

Etteheited põhinesid Seaside Residence Baku 2007. aasta juulis korraldatud võlakirjade emissioonil, millega sooviti arendada kinnisvara projekti Aserbaidžaanis Mardakan-Šuvalani küla lähistel.

Finantsinspektsioon jättis taotluse rahuldamata, kuna see oli aegunud. Seejärel pöördusid kaebajad 14. märtsil 2016 kaebusega Tallinna Halduskohtu poole.

Tallinna halduskohus jättis mullu 21. novembri määrusega rahuldamata finantsinspektsiooni taotluse investorite kaebuste läbi vaatamata jätmiseks. Sellele määrusele esitas inspektsioon määruskaebuse, mida ringkonnakohus ei rahuldanud. Ringkonnakohtu määruse peale esitas inspektsioon määruskaebuse riigikohtusse.

Tagasi üles