Eesti fondivalitsejatel on vara üha rohkem

Rahapada

FOTO: SCANPIX

Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatavate varade maht jätkab kasvu. 2017. aasta esimese kvartali jooksul lisandus 0,1 miljardit eurot, varade kogumaht küündib 5,6 miljardi euroni. 

Sealhulgas kasvas fondide varade maht 200 miljoni euro võrra 4,1 miljardi euroni. Millest omakorda kasvas 200 miljoni võrra kohustuslike pensionifondide maht 3,3 miljardi euroni, teatas finantsinspektsioon fondivalitsejate sektori ülevaates.

Eesti fondivalitsejate jaoks on lisaks enda fondide valitsemisele oluliseks äriliiniks allhanke korras investeeringute juhtimise teenuse osutamine välismaistele fondidele. Kõnealune hallatavate varade maht vähenes esimese kvartaliga 100 miljoni euro võrra 1,1 miljardile eurole.

Fondivalitsejate varade kogumaht kahanes kolmandat kvartalit järjest. 2017. aasta esimese kvartaliga vähenes koondbilansimaht 3,9 miljonit eurot ja moodustas kvartali lõpus 125,2 miljonit eurot. Põhjusteks olid muu seas ASi SmartCap lahkumine senise järelevalverežiimi alt ja fondivalitsejate poolt dividendide maksmine. Varade mahu vähenemist leevendasid samal ajal sektori teenitud puhaskasum, omanike kapitalisüstid ja Tuleva Fondid ASi lisandumine.

Fondivalitsejate puhaskasum vähenes esimeses kvartalis eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 600 000 euro võrra 4,1 miljonile eurole. Omakapitali tootlikkus vähenes 2 protsendipunkti võrra 14 protsendile.

Olulise arengusuunana fondivalitsejate sektoris toob finantsinspektsioon välja eelmise aasta viimases kvartalis lisandunud madalate valitsemistasudega passiivsed pensionifondid, mis toimivad fondifondi põhimõttel ehk investeeritakse indeksfondidesse.

Finantsinspektsioon avaldab ülevaateid riikliku järelevalve alla kuuluvate finantssektori valdkondade olukorra ja arengusuundade kohta. Ülevaated põhinevad turuosaliste esitatud aruannetel ning avaldatakse andmete laekumise järgi kord kvartalis pankade, kindlustusseltside, fondivalitsejate, investeerimisühingute, krediidiandjate ja makseasutuste kohta.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles