Eesti kõige ihaldusväärsem tööandja on Lennujaam

Tallinna lennujaam

FOTO: PRIIT SIMSON/PM/SCANPIX BALTICS/Scanpix

Tallinna Lennujaamas oli töötamisest huvitatud 76 protsenti  CV -online andmebaasis küsitlusele vastanud inimestest, kusjuures 29 protsenti olid väga huvitatud seal töötamisest.

2017. aasta mais läbi viidud Eesti kogemustega töötajate tööootuste uuring selgitas välja, millised on inimeste ootused tööandjatele, töökoha valikukriteeriumid ja eelistatuimad tööandjad. Ülevaade põhineb CV-online andmebaasis olevate inimeste vastustel.

Vastajad hindasid organisatsioonide atraktiivsust tööandjana 4-punkti skaalal. Töötajate hinnangul on 310-st Eestis tegutsevast tööandjast kolm kõige eelistatumat tööandjat: Tallinna Lennujaama AS, Eesti Energia AS, Skype.

Kõigi hinnatud organisatsioonide koondkeskmine atraktiivsuse hinnang 4-punktilisel skaalal oli 2,22.

Tallinna Lennujaama AS, keskmine hinnang 4-punkti skaalal 2,94,  Eesti Energia hinnang 2,91 ja  Skype sai 2,85 punkti.

Tallinna Lennujaama ASis soovib kindlasti töötada 29 protsenti vastajatest, pigem oleks huvitatud töötamisest 47 protsenti vastajatest, pigem ei oleks huvitatud 9 protsenti ja kindlasti ei sooviks Tallinna Lennujama ASis töötada 13 protsenti vastajatest.

Eesti Energias töötamisest oleks väga huvitatud 25 protsenti vastanutest, pigem on huvitatud 49 protsenti, pigem ei ole huvitatud 16 protsenti ja päris kindlasti ei taha Eesti Energiasse tööle minna 9 protsenti vastanuist.

Skype´i tahaks kindlasti tööle minna 32 protsenti vastanuist, pigem oleks seal töötamisest huvitatud 34 protsenti, pigem ei tahaks ettevõttesse tööle minna 18 protsenti vastanuist. 14 protsenti olid väga Skype´is töötamise vastu. 

Sihtrühma valimi suurus on 976 vastajat, kellest 75 protsenti moodustasid naised ja 25 protsenti mehed. Uuringus osalenud vastajatest olid 87 protsenti eestlased, 11 protsenti vene rahvusest ja 2 protsenti muust rahvusest.  Vastajate keskmine vanus oli 39 eluaastat.

Tagasi üles
Back