Ministeerium on valmis haigekassa reservide kasutamise seadustama

Haigekassa.

FOTO: Liis Treimann

Rahandusministeerium on valmis õigusselguse nimel muutma haigekassa ja töötukassa tegevust reguleerivaid seaduseid, et lõpetada vastuolu nende reservide kasutamises, millele juhtis tähelepanu õiguskantsler Ülle Madise.

«Hindame õiguskantsleri kaalutletud ja tasakaalukat arvamust. Selle järgi ei riku praegusel viisil töötukassa ja haigekassa raha hoidmine riigikassas kehtivat õigust,» ütles rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Ott Heinapuu BNSile.

«Riigikontrolli soovitustest lähtuvalt muudeti hiljuti riigieelarve seaduse sõnastust, et seaduse mõte oleks ühemõtteliselt ja selgelt arusaadav. Kui see on vajalik, võib täpsustada ka haigekassa seaduse ja töötukassa seaduse sõnastust,» lisas ta.

Haigekassa ja töötukassa rahavoo konsolideeritud juhtimine riigikassas annab Heinapuu sõnul meile olulist säästu ja jätab ära tarbetuid kulusid. «Riigikassa maksab haigekassale ja töötukassale nende hoiuste eest intressi ja tagab, et haigekassa ja töötukassa saavad vajadusel oma raha kohe kasutusele võtta,» rääkis nõunik.

«Ka õiguskantsler tõdeb, et haigekassa ja töötukassa saavad oma väljamakseid takistusteta teha. Võime tõdeda, et praegu pole vajadust kehtivat korda sisuliselt muuta,» märkis Heinapuu.

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on haigekassa ja töötukassa reservide kasutamine riigi jooksvate kulutuste katmiseks haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seadusega vastuolus ja see vastuolu tuleks likvideerida.

«Eesti haigekassa ja Eesti töötukassa jaoks vastavalt sotsiaalmaksust ja töötuskindlustuse maksest kogutud ning hetkel kasutuseta seisva raha kasutamine riigi jooksvate kulude katteks võib olla põhimõtteliselt võimalik ja mõistlik. Sel juhul ei ole vaja riigil võtta laenu ega tasuda laenult intresse. Kui riigikogu soovib lubada sellist rahakasutust, tuleb see seadustega selgelt ette näha. Praegu on seadused omavahel vastuolus,» ütles Madise.

Praegune süsteem on olnud kasutusel 2011. aastast, kui riigikogu otsustas valitsussektori rahavoo tõhusamaks juhtimiseks liita haigekassa ja töötukassa pangakontod riigi kui kontserni pangakontode ühtsesse süsteemi, kus rahandusministeerium juhib rahavoogu ühtsete põhimõtete alusel.

Tagasi üles