Eesti Raudtee tahab ehitada Pääsküla-Keila teise peatee

Elroni rong.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Eesti Raudtee tahab ehitata 8,4 miljoni euro eest Pääsküla ja Keila vahele teise peatee, mis võimaldaks sõita Tallinnast Keilasse kiirrongiga 30 minutiga.

Eesti Raudtee on planeerinud perioodiks 2014 - 2020 nelja raudteetaristu uuendamise projektiks 75 miljoni euro eest Ühtekuuluvusfondi (ÜF) rahastust. Tulenevalt projektide reaalse maksumuse erinevusest planeerituga, soovib Eesti Raudtee vahendeid projektide vahel ümber jaotada ning lisanduvalt aastatel 2018 kuni 2020 ehitada Pääsküla ja Keila vahele teise peatee, selgub ettevõtte peadirektori Erik Laidvee kirjast majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM).

Eesti Raudtee teeb ettepaneku lisada planeeritud projektide kavasse Pääsküla-Keila teise peatee rajamiseks, eeldatava maksumusega 8,4 miljonit eurot. See võimaldaks Laidvee sõnul likvideerida pudelikaela ning suurendada läbilaskevõimet ning vähendada seisakuid Keila, Paldiski ja Riisipere suunal.

«Nimetatud projekti elluviimine on otstarbekas teostada aja-aknas 2018 kuni 2020, kuna see võimaldab saavutada märkimisväärset rahalist kokkuhoidu võrreldes alternatiiviga, kui see teostatakse hiljem eraldiseisvalt,» märgib Laidvee.

Laidvee sõnul on Ühtekuuluvusfondi eelarve piiratud ning peab seega otstarbekaks projekt kavasse lisada tingimusel, et teiste projektide eeldatav maksumus seda võimaldab.

Kirjas seisab, et tulenevalt läbiviidud hangetest ning projekti jõudmisest lõppfaasi, hindab Eesti Raudtee võimalikku kokkuhoidu projektis Tapa-Tartu vahelise raudtee rekonstrueerimisel. Samal ajal näeb ettevõte vajadust täiendava rahastamise järele Tallinna-Keila-Paldiski ning Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondi teises etapis.

Märtsis koostatud memorandumi kohaselt on Pääsküla-Keila raudteelõik viimaste aastate reisirongiliikluse tihenemise tõttu läbilaskevõime ammendanud ning tulevikus on teise peatee loomine tõenöoliselt igatahes tarvilik.

Tulenevalt Tallinna-Keila-Paldiski liiklusjuhtimissüsteemi rekonstrueerimise projektist perioodil 2015 kuni 2018, võimaldaks samal lõigul teise peatee kohese ehitamisega säästa ettevõtte hinnangul kuni kuus miljonit eurot. Juhul kui Pääsküla-Keila raudtee hiljem kaherealiseks muuta, tuleks uuesti rekonstrueerida ka liiklusjuhtimissüsteemi.

Memorandumis märgitakse, et Pääsküla-Keila raudteeliinil on juba suures osas teine peatee olemas, ning pudelikaelte likvideerimiseks on vaja juurde rajada kaks täiendavat lõiku: 2,7 kilomeetrit Valingu-Keila lõigul ning 4,2 kilomeetrit Laagri-Pääsküla lõigul.

Tagasi üles