Toidulisandimüüja Meravita küsib viiendiku ettevõtte eest 4 miljonit

Toidulisandid. Pilt on illustratiivne

FOTO: SCANPIX

Meravita kaubamärki kasutav toidulisandite müümisega tegelev AS Medical Pharmacy Group alustas esmaspäeval ettevõtte aktsiate avaliku esmapakkumisega, soovides kaasata 19 protsendi ettevõtte eest 4,1 miljonit eurot.

Pakkumisel on 120 588 B-aktsiat hinnaga 34 eurot, millest 1 euro moodustab aktsia nimiväärtus ja 33 eurot ülekurss. Ettevõte võib suurendada pakutavate aktsiate hulka 147 058 aktsiani, seisab finantsinspektsiooni kodulehel avaldatud prospektis.

Pakutavad B-aktsiad esindavad ligikaudu 23 protsenti emitendi aktsiakapitalist vahetult enne pakkumist ning ligikaudu 19 protsenti emitendi aktsiakapitalist vahetult pärast pakkumist. Järelikult oleks ettevõtte väärtus emiteerijate hinnangul ligi 20 miljonit eurot.

Eelmisel aastal teenis ettevõte müügitulu 62 600 eurot ning kahjumit 525 200 eurot. Prospektis avaldatud prognoosis kasvab ettevõtte tulu tänavu 395 000 euroni, järgmisel aastal 3,4 miljoni, 2019. aastal 14,3 miljoni ning 2020. aastaks 25,4 miljoni euroni.

Prospektis avaldatud prognoosi kohaselt teenib ettevõte kuni 2018. aastani iga-aastaselt umbes pool miljonit eurot kahjumit, kuid teenib 2019. aastal kasumit 1,7 miljonit ning 2020. aastal 3,9 miljonit eurot.

Medical Pharmacy Groupi eesmärgiks on kasutada emissioonist saadavat tulu tootearenduseks 1,3 miljonit, müügiks ja turunduseks 500 000 eurot, tootmislabori uuendamiseks ja tootmisvõimekuse suurendamiseks 700 000 eurot, Läti, Leedu, Poola ja Soome turule laienemiseks 700 000 eurot, kõikide laenude tagasimaksmiseks summas 634 000 eurot ning Kassi 19 asuva kinnistu väljaostuks ja projekteerimiseks 135 000 eurot.

Kui emissiooniga kaasatakse alla 4 miljoni euro, siis täidetakse ülaltoodud tegevusi juhatuse poolt otsustatavatest prioriteetidest lähtuvalt. Otsuse seoses sellega, kuidas edasi minna Kassi 19 asuva kinnistuga, teeb emissiooni alalaekumise korral emitendi nõukogu.

Kassi 19 on Guild Investments OÜ-le kuuluv kinnistu, millele ettevõte planeerib rajada uue labori, tootmispindade ja laoruumide. Guild Investments OÜ kuulub Medical Pharmacy Groupi suuromanikule ja lõplikule kasusaajale Swen Uusjärvele.

Prospekti registreerimise hetkel on ettevõttel kehtivad lepingud seotud osapooltega muuhulgas leping transpordivahendite kasutamiseks ettevõttega Worldlife Estonia OÜ-ga, mis on Uusjärve kontrolli all, 2016. aastal maksis emitent lepingu alusel 6200 eurot.

Lisaks on ettevõttel raamleping Moix OÜ-ga, mis on emitendi juhatuse liikme Heikki Moik-i lähikondse kontrolli all olev osaühing. Moix osutab raamatupidamisteenust ja muid teenuseid. Mullu maksis emitent ettevõttele Moix 26 700 eurot.

Rendileping bürooruumide ja labori kasutamiseks on firmal USB Business Advisor OÜ-ga, mis on Swen Uusjärve kaudse kontrolli all olev osaühing, igakuine tasu 1750 eurot. 2016. aasta jooksul maksis emitent lepingu alusel 21 000 eurot.

Samuti on Medical Pharmacy Groupil raamleping Investoriteliit.ee OÜ-ga, mis on Swen Uusjärve kaudse kontrolli all olev osaühing, ja emitendi aktsionär. Mullu maksis emitent lepingu alusel 23 000 eurot.

Worldlife Estonia OÜ-ga on emitent sõlminud tähtajalise lepingu tähtajaga kuni 31. detsember 2017, mille raames Worldlife Estonia OÜ annab emitendile laenu summas 70 000 eurot intressiga 12,5 protsenti.

Lisaks eelnimetatuele on ettevõte prospektis ära maininud tehingud muude seotud osapooltega, mille eest ettevõte tasus 2016. aastal kokku 39 600 eurot. Emitent kinnitab, et tema hinnangul vastavad seotud isikutega sõlmitud tehingud turutingimustele.

Märkimisperiood kestab 31. juulist – 31. oktoobrini. Ettevõtte hinnangul läheb aktsiaemissiooni läbi viimine maksma ligi 100 000 eurot, põhiliselt kulud õigus- ja finantsnõustajatele, turundusega seotud tegevustele.

AS Medical Pharmacy Group peamine tegevusala on möödunud aasta majandusaasta aruande alusel personaliseeritud toidulisandite arendamine, tootmine ja müük ning eesmärk on arendada ettevõttest ravimite tootmise ettevõte.

Tagasi üles