EL tahab muuta kütuste maksustamist

Bensiinijaam.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku energiatoodete maksustamise põhimõtete muutmiseks nii, et maksumäär sõltuks mitte toote mahust nagu praegu, vaid selle CO2 emissioonist ning energiasisaldusest.


Ettepaneku eesmärk on edendada energiatõhusust ning keskkonnasäästlikkust. Praegu on paradoksaalsel kombel kõige madalamalt maksustatud kõige rohkem saastavad energiaallikad, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Samas on biokütuste maksumäärad ühed kõrgemad ja seda vaatamata ELi võetud kohustusele suurendada taastuvenergia osakaalu transpordis. Ettepaneku vastuvõtmisega sellised vasturääkivused kaoksid.

Praegu liikmesriikidele kehtivad mootorikütuse, kütteaine ning elektri maksu alammäärad sõltuvad mahust. Ettepaneku kohaselt jagataks maksu alammäär kaheks komponendiks, millest üks sõltuks CO2 heitest (20 eurot ühe tonni CO2 kohta) ning teine energiasisaldusest (9,6 eurot ühe gigadžauli energia kohta mootorikütuste puhul ja ja 0,15 eurot ühe gigadžauli energia kohta kütteainete puhul). Liikmesriikidele jääks aga võimalus jätta maksu alt välja kodude kütmiseks kasutatav kütus.

Uued energia maksustamise reeglid, mis nüüd lähevad arutamisele liikmesriikide vahel ja Euroopa Parlamendis, hakkaks komisjoni nägemuses kehtima 2013. aastal üleminekuperioodiga aastani 2023.

Tagasi üles