Kuue kuuga laekus Tallinna eelarvesse 315 miljonit eurot

Tallinna linn õhust. Aerofoto. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES

FOTO: SANDER ILVEST/

Käesoleva aasta esimese kuue kuuga laekus Tallinna eelarvesse 314,7 miljonit eurot ehk 52 protsenti aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus 2017. aasta kuue esimese kuuga 202,8 miljonit eurot, moodustades 51,2 protsenti aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 182,1 miljonit eurot ehk 50,9 protsenti planeeritust ning kohalikke makse 6,6 miljonit eurot ehk 58 protsenti planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus 2017. aasta kuue esimese kuuga 42,8 miljonit eurot ehk 64,3 protsenti aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus 2017. aasta kuue esimese kuuga 1 300,7 tuhat eurot, moodustades 38,1 protsenti aastaks kavandatust. Toetusi riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus kokku summas 60,5 miljonit eurot, moodustades 53,1 protsenti rahakäibe plaanis kavandatust.

Linna investeerimistegevusest on aasta kuue esimese kuuga laekunud 7,3 miljonit eurot ehk 28,4 protsenti planeeritust.

Väljamakseid tegi linn selle aasta kuuel esimesel kuul kokku summas 317,2 miljonit eurot, mis moodustab 46 protsenti aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti  kokku summas 278,7 miljonit eurot, moodustades 50,1 protsenti kavandatust; väljamakseid investeerimistegevuseks tehti summas 34,7 miljonit eurot ehk 28,6 protsenti aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 3,8 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes juunikuu lõpu seisuga 59 miljonit eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles