Meretuulepargivastased vaidlustasid kohaliku valla koostööleppe Nelja Energiaga

Saksa rannikul asuv meretuulepark

FOTO: MORRIS MAC MATZEN/REUTERS

Eesti esimese meretuulepargi vastaseid koondav MTÜ Hiiu Tuul vaidlustas Hiiu vallavolikogu otsuse kiita heaks koostööleping tuulepargi arendajatega ehk Nelja Energia ja tema tütarettevõttega.

Hiiu Tuul esitas vaide Hiiu vallavolikogu 8. juuni istungil vastu võetud otsusele kiita heaks koostööleping Nelja Energia ja Hiiumaa Offshore Tuulepargiga Loode-Eesti meretuulepargi rajamiseks Hiiumaa lähistele, andis organisatsioon teada. Hiiu Tuul on seisukohal, et heaks kiidetud koostööleping ei ole õiguspärane ega otstarbekas ning tuleks seega kehtetuks tunnistada. 

Vaide esitanud Hiiu Tuule esindaja Inge Taltsi sõnul on Hiiu vallavolikogu heaks kiitnud vallale ja selle elanikele kahjuliku lepingu ning sellega asetanud kohaliku omavalitsusüksuse huvide konflikti.

«On arusaamatu, miks on kohaliku omavalitsuse üksusel vaja sõlmida erainvestorist arendajaga arendajat soosiv leping, pannes end ühtlasi olukorda, kus Hiiu valla, aga hiljem ka ühinenud omavalitsuste võimalused Hiiumaad mõjutavat objekti puudutavates otsustes kaasa rääkida on tunduvalt ahtamad,» rääkis Talts. 

Ta on veendunud, et koostöölepingu heaks kiitmine vallavolikogu poolt ei olnud õiguspärane, kuna sellega on Hiiu vald jätnud täielikult tähelepanuta potentsiaalsed negatiivsed mõjud nii loodusele kui elanikele.

Taltsi sõnul on heaks kiidetud koostöölepinguga andnud vald ära võimaluse tuulepargi rajamisel astuda välja kohalike huvide, sealhulgas Hiiumaa looduse kaitseks. «Leiame, et kohalik omavalitsusüksus kui avaliku võimu kandja ei või sõlmida lepinguid, mis piiravad tema õigusi tegutseda avaliku võimu kandja ja haldusorganina,» lisas ta. 

Ühtlasi juhib MTÜ Hiiu Tuul vaides tähelepanu, et enne haldusreformi lõppemist on kohalikel omavalitsustel lojaalsuskohustus hoiduda võtmast kohustusi uuele omavalitsusüksusele, kui kohustuse võtmine ei ole hädavajalik ega kiireloomuline.

«Põhjendamatu on Hiiu vallavolikogu kiirustamine koostöölepingu heaks kiitmisega, kui antud lepinguga võtavad nad olulisi kohustusi kogu ühtsele Hiiumaa vallale,» põhjendas Talts.

Lisaks toob Hiiu Tuul MTÜ vaides välja, et menetluse käigus on koostöölepingu tingimusi muudetud: heaks kiidetud lepingus on piiratud kogukonna arenguks lubatud eraldiste kasutamist vaid tuulepargi mõjus olevatele valdkondadele.

«Algselt kogukonna hüvanguks lubatud kasu on nüüd määratud hoopis tuulepargi mõjude leevendamiseks. Tuulepargi mõjusid peavad arendajad niikuinii leevendama ning tegema seda oma kuludega. Mõjude leevendamine ei ole täiendavaks hüveks kohalikule omavalitsusele,» selgitas Talts. 

«Antud lepingu heaks kiitmisega Hiiu vald sisuliselt loobub Hiiumaa looduse ja Natura alade kaitsmisest ning võtab omale kohustuse toetada tuulepargi rajamist Hiiumaa rannikuvette ning tegema koostööd selle võimalikult kiireks rajamiseks,» märkis Talts. 

Ka juhtis ta tähelepanu, et Hiiu vallale ja Hiiumaa elanikele ei ole siiani teada, milline koostööleping tegelikult heaks kiideti. «Hiiu valla dokumendiregistrist on leitav vallavolikogu otsus koostöölepingu heaks kiitmise kohta, kuid koostöölepingut ja koostöölepingu lisasid heaks kiidetud kujul avalikustatud ei ole,» väitis meretuulepargivastane.

Tagasi üles