Suur hulk välisfirmasid tahab Rail Balticut nõustada

Rail Baltic

FOTO: www.railbaltic.info

Rail Balticu projekti eest vastutav RB Rail AS kuulutas välja hanke, millega otsitakse väliseksperte, kes raudteetrassi kavandamist nõustama hakkaksid. Välisfirmade huvi oli väga suur. 

Nii laekus Rail Balticu projekti välisekspertiisi hankele 29 pakkumist. Hankes osalesid näiteks Eesti, Läti, Leedu, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi ettevõtted, ühe pakkumuse esitas üks eraisik.

Hanke eesmärk on täiendavalt toetada Rail Balticu meeskonda uue raudtee planeerimise ja projekteerimise etappides.

Valitud väliseksperdid hakkavad osalema eri ülesannetes seoses Rail Balticu projekti juhtimisega, muuhulgas viivad nad läbi väiksemahulisi uuringuid, pakuvad tehnilist tuge, aitavad kaasa pakkumuste ettevalmistamisega ning seejärel sõlmitud lepingute haldamisega.

RB Rail AS soovib moodustada välisekspertide kogu, mis koosneb kava kohaselt umbes 90 isikust, kes palgatakse raamlepingute alusel ning kellel palutakse teenuseid osutada vastavalt vajadusele. Eksperditeenuseid osutatakse aastatel 2017 ja 2018.

Avatud hanke lõplikud tulemused tehakse teatavaks 2017. aasta augustis pärast pakkumuste lõplikku hindamist.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on Rail Balticu projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine. Projekt näeb ette taristu ehitamise kiirraudteeliinile, mis viib Tallinnast Leedu-Poola piirini.

Tagasi üles