Juuli algusest tegutseb Eestis gaasibörs

Eesti põhivõrguettevõtte Elering.

FOTO: SCANPIX

Alates juuli algusest käivitus Eestis gaasibörs ja Balti riikide vahel saab maagaasiga kaubelda sõltumata sellest, millises riigis gaasi müüja või ostja asub.

Elering on koostöös Läti ja Leedu gaasi süsteemihalduritega välja töötanud turu arendamise kava, mille üheks osaks on börsi käivitamine. Kõiki Balti riike hõlmavat gaasiturgu haldab seni üksnes Leedus tegutsenud UAB GET Baltic, mis võitis Balti riikide gaasi süsteemihaldurite korraldatud konkursi.

Ühtse gaasituru käivitamine sai võimalikuks tänu kolme riigi gaasi süsteemihaldurite kokkuleppele rakendada gaasi riikidevahelise ülekandevõimsuse jaotamisel kaudset (implicit) oksjonit, mille puhul sisaldab gaasi hind piiriülestes tehingutes ka ülekandevõimsust.

«Näiteks võib Eesti turuosaline osta Leedust gaasi ilma, et ta ise peaks organiseerima gaasi transporti Leedust Lätti ja sealt edasi Eestisse,» märkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

«Eleringi positiivne kogemus kaudse võimsuse jaotamise kasutamisel elektriturul, kus energia ja ülekandevõimsus kaubeldakse koos, on julgustanud Balti süsteemihaldureid rakendama esimesena  Euroopas kaudset võimsuse jaotamise meetodit esmakordselt ka gaasiturgude ühendamisel,» selgitas Veskimägi valiku tagamaid.

«Elering toimetab alates 2016. aasta algusest elektri ja gaasi ühise süsteemihaldurina ja on võtnud eesmärgiks töötada sarnaselt elektrituru avamisele selle nimel, et gaasiturg muutuks avatumaks, läbipaistvamaks ja likviidsemaks.»

Järgmised olulised tegevused gaasituru arendamisel on Balticconnectori rajamine koos Eesti-Läti gaasiühenduse tugevdamisega ja harmoniseeritud reeglistiku loomine ühtse Balti-Soome kauplemistsooni loomiseks aastaks 2020.

Info Balti riikide ühtse gaasituru tehingute kohta on kättesaadav GET Balticu koduleheküljel.

Tagasi üles
Back