Eesti Gaasi kasum hüppas 7,4 miljonile eurole

Gaasipliit.

FOTO: Sille Annuk

AS-i Eesti Gaas müügitulu vähenes mullu 8,6 protsenti 115,7 miljonile eurole, kasum kasvas samas kordades – 2015. aasta 485 000 eurolt 7,4 miljoni euroni.

Kontserni kasumlikkus oli 2016. aastal planeeritust kõrgem peamiselt tänu kasvanud müügimahtudele, märkis ettevõte majandusaasta aruandes.

Aasta kokkuvõttes müüs Eesti Gaas 489,3 miljonit kuupmeetrit gaasi, aasta varem 382,8 miljonit kuupmeetrit. Maagaasi müügitulu kahanes samas 2015. aasta 105,8 miljonilt 92,2 miljonile eurole. Langenud naftahindade tõttu olid mullu nii Euroopas kui ka Eestis keskmised turuhinnad ligikaudu 30 protsenti madalamad kui 2015. aastal.

Gaasi tarbimine Eestis tõusis aruandeaastal võrreldes eelnevaga 9,1 protsenti, Eesti Gaasi müügikogus kasvas 27,7 protsenti. Kütteperioodil kasvanud soojuse tootmine aitas kasvatada Eesti Gaasi gaasimüüki, kuid veelgi olulisem mõjur oli teiste tarnijate poolt Leedust imporditava gaasikoguse vähenemine ja nende klientide tagasivõitmine, märkis ettevõte aruandes. Kui 2015. aastal oli Eesti Gaasi turuosa gaasi impordil 80 protsenti, siis 2016. aastal tarnis Eesti Gaas 93 protsenti Eestis tarbitud gaasist.

Müük kodutarbijatele kasvas 4,6 miljoni kuupmeetri võrra 59,4 miljoni kuupmeetrini. Äritarbijad ostsid 2016. aastal 101,8 miljonit kuupmeetrit maagaasi enam ehk 429,8 miljonit kuupmeetrit. Siin on mõjurid nii ilmastik kui ka alternatiivsete tarnete vähenemine, märkis ettevõte. Olulisel määral suurenes gaasi müük edasimüüjatele, kuna eelmisel aastal ostsid nad 20-30 protsenti tarbitavast kogusest teistelt tarnijatelt, 2016. aastal aga Eesti Gaasi osatähtsus neile müügil suurenes. Eesti Gaasi turuosa gaasi müügis lõpptarbijatele oli 61,1 protsenti, aasta varem oli turuosa 53,6 protsenti.

Maagaasi võrguteenuse müügitulud kasvasid 15,7 miljonilt 17,8 miljoni euroni.

Surugaasi tootmiseks kasutatav maagaasi maht kasvas aastases võrdluses 33 protsenti. Kokku kasutati surugaasi tootmiseks 2016. aastal 4,5 miljonit kuupmeetrit ja müüdi 3208 tonni surugaasi, aasta tagasi oli tanklate gaasitarbimine kokku 3,4 miljonit kuupmeetrit ja müüdi 2408 tonni surugaasi.

Eesti Gaas müüs elektrit mullu 14,4 gigavatt-tundi, elektri müügikogus kasvas aasta võrdluses 48 protsenti. Aasta lõpu seisuga oli Eesti Gaasil lepinguid 4123 tarbimiskoha varustamiseks elektriga. Aasta jooksul kasvas klientide arv 3,8 korda. Ettevõte prognoosib müügikoguste kasvu ka käesoleval aastal.

Eesti Gaasi tütarfirma EG Ehitus müügitulu vähenes 2016. aastal 11 protsenti ligi 4 miljonile eurole.

Eesti Gaas investeeris 2016. aastal põhivarasse 5,9 miljoni euro ulatuses, mis on 4 protsenti vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Investeeringutest 3,1 miljonit eurot kasutati gaasivõrkude rekonstrueerimiseks ja renoveerimiseks ning uutele tarbijatele gaasivarustussüsteemide väljaehitamiseks.

Kontserni keskmine töötajate arv vähenes mullu 222 inimeselt 197 töötajale, kelle erinevad töötasud kasvasid 5,1 miljonilt 5,4 miljoni euroni.

Eesti Gaas ei plaani maksta dividende 2017. aastal ega järgnevatel aastatel seoses investeeringutega äri laiendamisse.

AS-i Eesti Gaas omanikud on 67-protsendise osalusega Infortar OÜ, 12,5-protsendise osalusega Iglats OÜ, 10,5-protsendise osalusega SKVL Vara OÜ ja 10-protsendise osalusega GVA Sistems.

Tagasi üles