Lähinädalatel sõlmib riik Est-Foriga planeeringu rahastuskokkuleppe

Margus Kohava ja Aadu Polli Est-For Invest OÜ-st tutvustasid jaanuaris pressikonverentsil plaani rajada Eestisse suur puidurafineerimistehas ning investeerida seeläbi Eestisse 1 miljard eurot. Paremalt: Aadu Polli ja Margus Kohava.

FOTO: Erik Prozes

Lähinädalal sõlmib rahandusministeerium miljardilist tselluloositehast planeeriva Est-For Invest OÜ-ga riigi eriplaneeringu läbiviimise rahastuskokkuleppe.

Eeldatavalt sõlmivad rahandusministeerium ja Est-For Invest OÜ lähinädalatel koostöökokkuleppe planeeringu koostamise käigus tehtava omavahelise koostöö ja planeeringu koostamise tellimise rahastamise reguleerimiseks, ütles rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv teisipäeval ajakirjanikele.

Tema sõnul koostööleppe täpne rahaline maht ei ole veel teada ja selgub riigihanke käigus, kuid on hinnanguliselt suurusjärgus mõnisada tuhat eurot. Riigihanke käigus leiab ministeerium konsultandid, kes nõustavad ministeeriumit planeeringu koostamisel ja mõjude hindamisel ning hanke viib läbi riigi tugiteenuste keskus, lisas Oidjärv.

Lisaks käivitab rahandusministeerium planeeringu töörühma, kuhu eeldatavasti kuuluvad rahandusministeeriumi, maavalitsuste, keskkonnaministeeriumi, Est-For Investi esindajad, planeerija ja mõjude hindaja ning vastavalt vajadusele asjakohaste ametkondade esindajad, rääkis Oidjärv. Töörühma eesmärk on rahandusministeeriumi toetamine planeeringu koostamise käigus, lisas ta.

Rahandusministeerium koostöös maavalitsustega koostab planeeringuprotsessi esimeste ametlike dokumentide eelnõud, märkis Oidjärv. Dokumentide eesmärk on välja tuua planeeringu koostamise üldpõhimõtted, asukohtade määratlemise kriteeriumid, nende võrdluse kriteeriumid, võimalikud asukohad, protsessi täpsema kirjelduse, eeldatavad olulised mõju ja nende hindamise läbiviimise kirjelduse ning teadaolevad vajalikud uuringud.

Planeeringu detailne lahendus ühes asukohas ja mõjude hindamise aruanne peaks kava kohaselt valmima 2020. aastaks, lisas Oidjärv.

Protsess on võtnud eeldatavast rohkem aega, kuid loodetavasti saab jätkata esialgses graafikus, et avada tehas aastal 2022, ütles Est-For Invest OÜ juhatuse liige Margus Kohava. Seda siis olukorras, kui tehase rajamine on majanduslikult otstarbekas.

Est-For Invest plaanib lähiajal leida meeskonda lisaliikmeid, kellel on kogemus puidurafineerimistehase võimaliku toote turustamisel, rääkis Kohava. Nendega koostöös loob Est-For Invest esmase tootekontseptsiooni, mis on vajalik täpsete keskkonnamõjude hindamiseks, lisas ta.

Samaaegselt jätkab ettevõte konsultatsioone pankadega, selleks et projektile rahastus saada, rääkis Kohava.

Est-For Investil on võimalik eriplaneeringu protsessi rahastada, kui riigikogu kiitis aprillis heaks planeerimisseaduse muudatused, mis näevad muu hulgas ette võimaluse, et ettevõtted saavad planeeringu eest tasuda, mistõttu planeeringud ei veni enam kohalike omavalitsuste või muude valitsusasutuste piiratud võimaluste tõttu. Muudatused lähtusid väidetavalt vähemalt osaliselt Est-For Investi soovist oma planeeringuprotsesse kiirendada.

Est-For plaanib Tartu lähistele rajada umbes miljardi euro suuruse investeeringuga tselluloositehase, mis hakkaks ümber töötlema umbes 3,3 miljonit tonni paberipuitu aastas. Tööstuse rajamisega kaasneks umbes 200 uut töökohta.

Esialgse prognoosi kohaselt alustaks tehas tootmist 2022. aastal. Tootmisvõimsuseks planeeritakse keskmiselt kuni 750 000 tonni biotooteid aastas. Lõpptoodang läheks ekspordiks.

Tagasi üles
Back