Maksupakett sai lõpuks seaduseks

Värske rahandusminister Toomas Tõniste.

FOTO: Georg Kõrre

​Riigikogu võttis esmaspäeval vastu mitu olulist seadust, teiste hulgas ka tulumaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muudatused.

Muuhulgas vähendavad need küpsete ettevõtete dividendide maksumäära, muudavad ettevõtete autode eratarbeks kasutamise maksustamist ja taas lubavad teatud tingimustel abikaasade ühised tuludeklaratsioonid.

Seaduse poolt hääletas 53 ning vastu 35 riigikogu liiget, erapooletuid ei olnud.

Seadus muudab tulumaksuseaduses sätestatud osalusoptsioonide maksustamise reegleid, sätestab madalama tulumaksumäära 14 protsenti äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele, kehtestab krediidiasutustele avansilise tulumaksu ning muudab sõiduauto erisoodustuse hinna arvutamise aluseid.

Seaduse kohaselt saab edaspidi nii töö- kui isiklikeks sõitudeks ettevõtte sõiduauto kasutamise võimaldamisel erisoodustust deklareerida vaid kilovatipõhiselt, sõltumata erasõitudena läbitud distantsist.

Sõiduauto erisoodustuse hinna määramise aluseks on eelnõu kohaselt 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku kohta ning 1,47 eurot, kui sõiduauto on üle viie aasta vana.

Seaduses tehti muudatusi, mis puudutavad abikaasade ühise deklaratsiooni esitamist, jäeti välja panditulumaksu kehtestamine ja täpsustati varjatud kasumieraldiste maksustamise korda, laiendati maksusoodustusi tööandja transpordi korraldamisel ning tehti mitu tehnilist muudatust.

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata residendist abikaasa eest täiendav maksuvaba tulu 2160 eurot, mida abikaasa ei ole ise maha arvanud. Täiendavalt mahaarvatav summa ei tohi olla suurem kui 50 400 eurot. Muudatus puudutab juba käesoleva aasta tulude deklareerimist tuleva aasta alguses.

Seaduses täpsustatakse varjatud kasumieraldiste maksustamise korda. Lisatav maksudest kõrvalehoidumise säte täpsustab, et maksu-ja tolliamet võib maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et oma olemuselt on tegemist kasumieraldisega.

Kui emaettevõtjale või sõsarettevõtjale antud laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, lasub maksumaksjal maksuhalduri nõudmisel laenu tagasimaksmise võime ja kavatsuse tõendamise kohustus.

Seaduse muudatuse kohaselt ei loeta erisoodustuseks tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta või bussiga liiklusseaduse tähenduses.

Seadus jõustub tänavu 1. augustil, kuid tulumaksuseaduse ja käibemaksuseaduse osad sätted jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

Lisaks võttis Riigikogu esmaspäeval vastu magustatud joogi maksu seaduse, mille kohaselt maksustatakse suhkru või magusainega magustatud joogid, kus on suhkrut rohkem kui 5 grammi 100 milliliitri kohta.

Üheliitrise joogi, mis sisaldab suhkrut kontsentratsioonis 5-8 grammi 100 milliliitri kohta maksumäär on 10 senti 1 liitri kohta. Sellest suurema suhkru kontsentratsiooniga joogi maksumäär on 30 senti.

Magusainega joogi maksumäär on samuti 10 senti liitri kohta. Magusainet ja suhkrut sisaldav jook maksustatakse vastavalt suhkru sisalduse määrale. Magustatud jook, mida tuleb tarbimiseks lahjendada, maksustatakse tootja poolt ette nähtud soovituse kohaselt lahjendatud joogi koguse ning selle suhkru- ja magusainesisalduse järgi.

Selleks, et tarbija jõuaks harjuda uute maitsetega ning tootja välja töötada uued retseptid, kasutatakse kõrge suhkru sisaldusega jookide maksumäära ajatamist. 2018. aasta 1. jaanuarist on määr 30 senti magustatud joogile, mis sisaldab suhkrut 10 grammi 100 milliliitri kohta või enam. 2019. aasta 1. jaanuarist on sama määr magustatud joogile, mis sisaldab suhkrut 9 grammgi 100 milliliitri kohta või enam. 2020. aasta 1. jaanuarist kehtib antud määr magustatud joogile, mis sisaldab suhkrut 8 grammi 100 milliliitri kohta või enam.

Vastavalt valitsuse otsusele taotletakse maksustamisel Euroopa Komisjonilt erandit naturaalsetele mahladele, piimajookidele ja jogurtite osas. Magustatud joogi maksust on vabastatud need magustatud joogid, mida kasutatakse teiste jookide, toiduainete, ravimite ja muu sellise tootmiseks.

Mõju jaemüügihindadele sõltub müüdava pudeli suurust ja müügikohast. Näitena võiks peale maksumuudatusi kaheliitrise koolamaitselise joogi hind kallineda 54 protsenti 2,45 euroni, 0,5-liitrise koolamaitselise joogi hind 27 protsenti 1,01 euroni ja karboniseeritud õunamaitselise vee hind 22 protsenti 1,21 euroni.

Samuti võttis Riigikogu esmaspäeval vastu riigieelarve seaduse muutmise seaduse, millega saab riigieelarvet kuni 0,5 protsendiga SKPst aastas defitsiiti lasta; muudatuste järgi jälgitakse riigieelarve struktuurset tasakaalu edaspidi pikema perioodi keskmisena, mitte ühe aasta vaates.

Mis uued maksud siis 2018. aasta algusest jõustuvad?

  • Maksuvaba tulu reform, mille tulemusena tõuseb tulumaksuvaba miinimum 500 euroni.
  • Teekasutustasu, mille alusel hakatakse maksustama avalikel teedel sõitvaid üle 3,5-tonniseid veoautosid.
  • Küpsete ettevõtete 14-protsendiline tulumaksumäär, mida hakatakse arvutama eelneva kolme aasta jaotatud kasumi baasil.
  • Magustatud jookide maks, mille alla lähevad nii magustatud veed, koolajoogid, naturaalsed mahlad ja piimatooted, kus on suhkrut. Samas mahladele ja jogurtitele taotleb riik Euroopa Komisjonilt erandit, et need maksu alt välja jääks.
  • Muutub ka firmaautode erisoodustusmaks, millega muudetakse firmaautode eratarbeks kasutamise erisoodustuse maks võimsuspõhiseks.
  • Aktsiisimaksud – näiteks tõusevad järgmisest aastast nii lahja alkoholi aktsiisid kui ka maagaasi aktsiis.
  • Abikaasade ühisdeklaratsiooni osaline taastamine, kus abikaasad saavad liita maksuvaba miinimumi 180 euro ulatuses kuus ehk siis 2160 euro ulatuses aastas.
  • Pankade avansiline tulumaks, millega kehtestatakse krediidiasutustele 14 protsendiline dividendide avansiline tulumaks.
  • Lisaks täpsustati tulumaksuseadust, mis lubab maksuhalduril kontrollida kontsernisiseste laenude andmist

Allikas: PM

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles