Graafik: kui palju kasutatakse taastuvenergiat ELi eri riikides?

Häädemeeste lille- ja aiapood kasutab päikesepaneele, mis toodavad 800 kilovatti elektrienergiat tunnis.

FOTO: Aldo Luud/Õhtuleht

2015. aasta andmete põhjal moodustas taastuvenergia Euroopa Liidu energia lõpptarbimisest 16,7 protsenti, mis tähendab praktiliselt kahekordset kasvu võrreldes 2004. aastaga.

Kui 2015. aastal oli taastuvenergia üldine osakaal ELi 28 liikmesriigis 16,7 protsenti, siis 2020. aastaks on seatud eesmärgiks viia taastuvenergia üldine osakaal 20 protsendi juurde ning 2030. aastaks vähemalt 27 protsendi juurde energia lõpptarbimisest, selgub Eesti Taastuvenergia Koja taastuvenergia aastaraamatust 2016.

Eurostati 2015. aasta andmetel on taastuvenergia direktiiviga liikmesriikidele püstitatud taastuvenergia eesmärgi (vt graafikult) täitnud 11 EL liikmesriiki: Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Eesti, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Ungari, Rumeenia, Soome ja Rootsi. Seejuures Austria ja Slovakkia on eesmärgi täitumisest ühe protsendi kaugusel. 2014. aasta seisuga oli eesmärk täidetud üheksal riigil.

Jätkuvalt on skaala teises otsas Holland, Prantsusmaa, Iirimaa, Suurbritannia ja Luksemburg, kes on seatud eesmärkide täitmisest kõige kaugemal.

 

2015. aastal oli taastuvenergia osakaal Eestis 28,6 protsenti, mis tähendab, et oleme direktiivist tuleneva eesmärgi (25 protsenti) täitnud. Peamiselt põhineb Eesti taastuvenergia eesmärgi saavutamine soojusmajanduses toimuval üleminekul maagaasilt ja põlevkiviõlilt biokütustele.

Siiani on aga Eestil täitmata elektri- ja transpordisektori taastuvenergia alameesmärgid. Need valdkonnad peaksid aastaks 2020 jõudma vastavalt 17,6 protsendi ja kümne protsendi taastuvenergia määrani.

Tagasi üles